Nykterhet

Nya grundsatser antagna på NSF:s förbundsmöte

I helgen samlades Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, för sitt årliga förbundsmöte. En av de viktigaste frågorna på agendan var huruvida man skulle anta nykterhetsrörelsens gemensamma grundsatser.

– Det gick igenom utan diskussioner, alla var överens. Vi har ingen tradition att prata om detta, men nu ska vi jobba på att få in grundsatserna i verksamheten och våra utbildningar, säger Fredrik Torberger, NSF:s ordförande.

NSF var det sista av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund att behandla förslaget till grundsatser, de tre övriga klubbade det redan i somras. För att gemensamma beslut av den här karaktären ska gälla måste alla fyra förbunden vara överens. Beslutet på NSF:s förbundsmöte innebär att IOGT-NTO-rörelsen nu har nya grundsatser, något hände senast i början av 1970-talet.

Förutom de antagna grundsatserna bestämdes det bland annat att de sex strategiska mål som tidigare varit rekommendationer nu ska gälla. Målen ska vara uppnådda 2018. De handlar om att utveckla kårerna, orgnisationskulturen och det lokala engagemanget, så att NSF blir mer synliga och närvarande ute i samhället.

– Det är en massiv satsning som vi tror mycket på, säger Fredrik Torberger.

Nästa förbundsmöte kommer att äga rum i november 2015, vilket innebär att NSF nu kommer att ha förbundsmöte vartannat år. Dock inte i samband med kongressen.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer