Nykterhet

Ny ordförande för Vita Nykter

I torsdags valdes Göran Sydhage till ny ordförande för den ideella riksföreningen Vita Nykter. Föreningen arbetar med de ”glömda” barnen, alkoholpolitik och nykterhet inom kyrkan.

– Det känns hedrande och spännande. Jag har länge varit medlem i IOGT-NTO och har under många år arbetat politiskt inom Kristdemokraterna med alkoholrelaterade frågor. Så ordförandeskapet känns helt rätt och jag ser fram emot att arbeta ännu mer målinriktat med våra projekt, säger Göran Sydhage, som vill se kyrkan helt alkoholfri.

Vita Nykter arbetar med en certifiering för kyrkor, samfund och församlingar. Den innebär att kyrkan, församlingslokalen eller församlingsgården helt avstår från alkohol i alla former, även nattvardsvin. Anledningen är att människor som har haft ett missbruk ska slippa oroa sig för att hamna i en svår situation. I nuläget har cirka ett 30-tal kyrkor och samfund i landet blivit certifierade.

– Men vi vill att det ska bli ännu fler. Vi har sökt pengar från olika stiftelser för att kunna arbeta ännu hårdare med denna viktiga fråga, säger Göran Sydhage. Vita Nykters andra projekt handlar om de ”glömda” barnen. De cirka 400 000 barn som lever med missbruk i hemmet.

Göran Sydhage Foto: Privat
Göran Sydhage Foto: Privat

– Vi satsar mycket på utbilda personal inom kyrkan kring de glömda barnen, så att de som jobbar med barn har möjlighet att upptäcka och hjälpa dem. Vi är bland annat ute mycket och föreläser, konstaterar Göran Sydhage.

Ordförandeposten på Vita Nykter är ideell. Till vardags arbetar Göran Sydhage på Kristdemokraternas partikansli. Han är också aktiv musiker och spelar på fritiden i storband.

Mer från Accent