Aktiva hus

Ny kurs ska hjälpa till att få mer fart i IOGT-NTO-rörelsens hus

Fler kulturaktiviteter i nykterhetsrörelsens hus är målet när Wendelsbergs folkhögskola, IOGT-NTO och Våra gårdar gör gemensam sak och startar en ny utbildning.

I föreningslokaler runt om i landet genomförs massor av kulturaktiviteter. Men ambitionen är att få igång ännu fler.

– För många har kulturarrangemangen varit en ingång till medlemskap, så de är en viktig del av rörelsen, säger Anton Hjärtmyr, konst- och kulturkonsulent på Våra gårdar.

För att nå målet kommer en folkhögskolekurs på distans på halvfart att genomföras på Wendelsberg under nästa läsår. Bakom utbildningen står även Våra gårdar och IOGT-NTO.

– Det görs redan mycket, men tanken är att föreningarna ska inspireras att göra ännu mer och få tillfälle att dela erfarenheter med varandra, säger han.

Han poängterar att ingen som redan gör mycket ska avskräckas.

– Det betyder inte att man själv ska göra allt. Det kan lika gärna handla om att bli en möjliggörare för andra.

Anton Hjärtmyr. Foto: Våra gårdar.

Ett 30-tal deltagare hoppas han vill gå kursen.

– Gärna två eller fler från varje ort. Då tror vi att möjligheterna är större för att genomföra något. Det spelar ingen roll om man representerar ett hus eller en förening med många eller få aktiviteter.

Kursen kommer att ta upp allt från idéutveckling till genomförande och uppföljning.

– Allt som har med arrangörskapet att göra kommer att beröras under kursen: ekonomi, omvärldsbevakning, vilka man ska bjuda in, vilka som passar att samarbete med.

Anton Hjärtmyr tror att deltagarna själva kommer att vara en lika stor resurs som föreläsarna.

– Det finns mycket kunskap och idéer och vi behöver få ta del av varandras erfarenheter. Att möta andra kan också ge ny inspiration, säger han.

Kursen genomförs som distansutbildning, men vid fyra tillfällen kommer deltagarna att träffas fysiskt.

– Det blir två träffar på Wendelsberg och två är planerade till andra orter. Förhoppningsvis i något hus som någon av kursdeltagarna har anknytning till.

Han ser fram emot utbildningen.

– Det är roligt att få vara en del av detta. Det här kommer att vara en väldigt spännande utbildning för den som jobbar med utveckling av hus. Det är inte lätt att driva en allmän samlingslokal. Att få träffa andra i samma situation kommer att vara inspirerande.

Mer från Accent