DÅM

Ny IOGT-NTO-ordförande i Göteborg hoppas på ökat engagemang

Alla landets distriktsårsmöten i IOGT-NTO är nu genomförda. På Wendelsberg i Göteborg valdes i lördags Cariina Sundström till ny distriktsordförande i Göteborg och Bohusläns distrikt.

När Cariina Sundström i lördags avslutade distriktsårsmötet på Wendelsberg var det dock inte första gången hon svingade ordförandeklubban. 2004 valdes hon till ordförande i Norrbottens distrikt.

Den nya styrelsen som tillsattes i helgen är relativt ung, med en medelålder på 41 år. Cariina Sundström hoppas att detta är starten på en mer omfattande generationsväxling.

– Jag hoppas att nya, unga iggisar ska känna att de vill engagera sig i distriktsstyrelsen och vara med och påverka det som händer här.

För egen del hoppas hon kunna bidra med mer framförhållning i arbetet.

– Jag hoppas att det ska bli lite mer transparens, och att handlingar och protokoll delas ut som de ska.

När Accent förra året gjorde en inventering av jämställdheten i IOGT-NTO-rörelsens styrelser stod Göteborg ut som en av de distrikt där jämställdheten backat. Den nya styrelsen består av Cariina Sundström som ordförande, Kenneth Eriksson som vice ordförande, Marcus Andersson som kassör, Hilma Svedberg som sekreterare, samt ledamöterna Ulla-Stina Holm, Warawat Saibua och Amanda Ylipää (Pää), och är därmed återigen en av de mest jämställda i landet.

Göteborgs och Bohusläns distrikt kämpar med en del ekonomiska problem. Man äger en flera kostsamma fastigheter, något om Cariina Sundström nu vill titta närmare på tillsammans med distriktets nya kassör Marcus Andersson.

– Vi ska säkerställa att distriktet inte dras med i någon eventuell konkurs. Det är ju en fråga vad ett distrikt ska jobba med, om man ska vara fastighetsförvaltare eller om man ska vara samordnande för föreningar och driva annan ideologisk verksamhet och alkoholpolitik, säger Cariina Sundström.

2005 tvingades Cariina Sundström begära Norrbottens distrikt i konkurs just på grund av att distriktet ägde för många fastigheter. Hennes lärdom från den episoden sammanfattar hon kort:
– Äg inte hus helst. De kan gå i konkurs och bli belånade så att man tillslut inte har likvida medel att betala sina anställda med.

Samtliga årsmöten i IOGT-NTO:s 23 distrikt är nu genomförda, en tredjedel hölls i helgen, och även Uppsala distrikt fick en ny ordförande i Emma Laursen. Börje Tjärnström valdes i helgen till distriktsordförande i Västernorrland och Per Wihlborg valdes förra helgen till ordförande i Skåne och Blekinge vars distrikt har bestämt sig för att gå samman. Västerbottens distrikt har inte lyckats tillsätta en slutgiltig styrelse utan har i nuläget istället en interimstyrelse i väntan på nytt beslut.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent