Rörelsen

NSF söker ny generalsekreterare

Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, står inför stora förändringar och Jenny Lindberg slutar efter fem år som generalsekreterare.

– NSF står inför stora organisatoriska förändringar och största delen av styrelsen kommer att bytas ut vid förbundsmötet i november. Vi har enats om att det är bättre att någon ny får genomföra förändringen, säger Jenny Lindberg, generalsekreterare på NSF, till Accent.

Enligt Fredrik Torberger, ordförande i NSF, håller man på med en översyn av hela organisationen.

– Det har hänt mycket de senaste tio åren och organisationen har vuxit organiskt. Med det menar jag att vi inte har tagit oss tid att stanna upp och ställa oss de grundläggande frågorna om vad vi vill, säger han till Accent.

Nu vill NSF tänka om från början.

– Vi vill bygga en kreativ och dynamisk organisation som ger personalen maximal frihet att engagera sig på ett effektivt sätt. Vi söker en generalsekreterare som har erfarenhet av att bygga organisation och kan mycket om organisations- och projektledning. I det här läget är inte kännedom om NSF viktigast. Vi tror att vi har mycket att lära av andra organisationer, säger Fredrik Torberger.

Jenny Lindberg slutar den 31 december.

Mer från Accent