Nykterhet

Nedlagt åtal för gallrade Tollareträd

Länsstyrelsen har i ett beslut den 18 januari i år beslutat att lägga ner ärendet angående trädgallringen på Tollare folkhögskola, som skedde hösten 2010.

Kommunen var då skarp i sin kritik och menade att skolan hade brutit mot lagen genom när man tog ned de 35 träden.

Länsstyrelsen i Stockholm utredde frågan och anmälde Tollare för misstänkt miljörelaterad brottslighet. Men nu har alltså såväl länsstyrelsens utredning som åklagarens förundersökningen lagts ner då man konstaterat att inga lagbrott har begåtts.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent