Solidaritet

NBV satsar på aktiviteter för flyktingar

NBV och andra studieförbund får under hösten dela på 30 miljoner kronor i statliga medel för att anordna aktiviteter till asylsökande under asyltiden. NBV satsar bland annat på praktisk svenskundervisning.

Regeringen har nyligen tilldelat medel – sammanlagt 30 miljoner kronor för hösten 2015 – till studieförbunden i Sverige att anordna aktiviteter för asylsökande redan under asyltiden. Det gäller insatser för att stärka kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället, men också att främja deltagande i samhällslivet.

Satsningen gäller asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd, men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende.

NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, är med på tåget och satsar nu på att hjälpa flyktingar och nyanlända in i det svenska samhället. NBV Norr har koncentrerat sin verksamhet främst till Boden, Älvsbyn och Luleå, där det finns många flyktingar på asylboenden, främst från Syrien.

– Vi har anställt en man från Burundi som hjälper oss och som talar arabiska och så har vi också en persisktalandeperson från Iran. Dessutom samarbetar vi tätt med Röda Korset för att ge en så bra svenskintroduktion som det bara går, säger Stina Gezelius, verksamhetsansvarig på NBV Norr.

Hon berättar att NBV:s fokus ligger på dels teoretisk undervisning, men i hög grad även praktisk. Det kan handla om att följa med ut i samhället, till butiker och myndigheter för att flyktingarna ska få praktisk träning och möta vardagliga situationer i det svenska samhället.

– Ta bara en sådan liten sak som alla olika typer av mjöl som finns i butikerna. Vad används de till? Vi har också köpt in tio cyklar. Då lär sig flyktingarna att cykla, de som inte kan, samtidigt som de tränar på sin svenska. Den praktiska aspekten tycker vi är väldigt viktig, säger Stina Gezelius.

Undervisningen sker till stor del i NBV:s egna lokaler. Men i exempelvis Älvsbyn upplåter även kommunen sina lokaler.

Under augusti deltog 50 flyktingar och asylsökande i NBV:s studiecirklar i Boden, Älvsbyn och Luleå. Ambitionen är att NBV Norr ska möta och hjälpa åtminstone 350 flyktingar i den här första satsningen, som löper mellan den 1 augusti och den 31 december 2015.

När det gäller verksamhet för asylsökande har studieförbunden fått 30 miljoner från staten under hösten 2015. Dessa pengar fördelas via Folkbildningsrådet. NBV har fått 3 499 500 kronor av de 30 miljonerna.

Årets satsning på folkbildning på studieförbundens anläggningsboenden föreslås fortsätta under kommande år: 50 miljoner under 2016, 40 miljoner under 2017 och 30 miljoner under 2018.

Mer från Accent