Nykterhet

NBV ökar jämställdheten

Hälften av alla avdelningsordförande i NBV är nu kvinnor.

När Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, nu går från 14 till 6 avdelningar i landet har jämställdhet varit en viktig aspekt i rekryterandet av nya styrelser.

– I hela det här utvecklingsarbetet som vi bedrivit har vi haft fokus på att vi måste bli mer jämställda, säger Åke Marcusson, förbundsrektor på NBV.

Och arbetet har burit frukt. Av de sex nya avdelningsordförandena är tre personer män och tre kvinnor.

De flesta avdelningsstyrelserna är också jämställda, förbundsstyrelsen har ett 4/3 förhållande, och NBV:s kansliledning är tre män och tre kvinnor.

Åke Marcusson. Foto: Nathalie C. Andersson

– Vi har tidigare haft en väldig dominans av äldre och av män, men nu har vi kommit en bra bit på vägen. Det är bara några småsaker kvar, säger Åke Marcusson.

Han syftar främst på sammansättningarna av landets valberedningar, samt revisorer, där det fortfarande är en övervikt av män.

– Men arbetet fortsätter ju. Nu ska vi jobba med valberedningarna, så att de vet var de har obalanser och får tid att jobba inför nästa årsmöte i november 2019, säger Åke Marcusson.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer