Nykterhet

Momsfrågan: ”Tror att domstolen kommer att avgöra”

IOGT-NTO:s förbundskassör Åsa Hagman vill ha ett fortsatt undantag när det gäller moms för ideella föreningar. Att det blir en lösning den politiska vägen är hon dock inte så säker på.

Som Accent tidigare rapporterat meddelade EU-kommissionen i går att man även fortsatt säger nej till ett svenskt undantag när det gäller moms för föreningslivet. Detta trots kraftiga påtryckningar från såväl Sveriges regering.

– Vi har levt med den här frågan länge nu, jag vill minnas att kommissionen skrev ett liknande meddelande som dagens besked redan för tio år sedan, säger Åsa Hagman, IOGT-NTO:s förbundskassör. Att kommissionen tycker så här visste vi redan, och det är lite svårt att bedöma vad det innebär för den politiska processen.

IOGT-NTO håller på att ta fram konsekvensanalyser för vad momskravet skulle innebära för organisationen, exempelvis när det gäller Miljonlotteriet. Men även om de ekonomiska följderna skulle komma att bli små så innebär ett krav på momsredovisning en ökad administrativ börda, menar Åsa Hagman.

– Rent konkret skulle det bli svårare att hitta kassörer till våra föreningar, och det är ganska svårt redan idag. Att hantera moms är ett stort merarbete och många skulle vara rädda för risken att göra fel.

Än så länge är Åsa Hagman nöjd med regeringens agerande i frågan.

– Tycker att det är bra att regeringen inte ger med sig i den här frågan. Innan det här är färdigt tror jag att det måste prövas i EU-domstolen och jag tror faktiskt att regeringen är beredd att driva frågan hela vägen dit.

Pierre Andersson

Mer från Accent