Värvning

”Medlemskapet måste betyda något”

På senare år har många medlemmar valt att säga upp sitt medlemskap i IOGT-NTO. Därför satsas nu på att värva med kvalitet snarare än kvantitet, och på att få medlemmarna att stanna kvar.

Att skriva in nyvärvade medlemmar i ett register på löpande band är enkelt. Men att locka dem till verksamhet och ge dem ett meningsfullt medlemskap är uppenbarligen svårare.

Det menar Robert Kaskas, verksamhetsutvecklare på IOGT-NTO, som nu väljer att titta närmare på det stora utflödet av medlemmar och vad det beror på.

– Det är avgörande att förstå hur vi kan få folk att stanna kvar. Även den som inte vill vara föreningsaktiv måste kallas till en informationsträff och följas upp i sitt medlemskap. På kort tid har tusen personer lämnat oss, eftersom de inte är nöjda med sitt medlemskap, fast flera är fortsatt nykterister. Det måste vi ta på allvar, säger han.

En väg att gå kan vara att öka antalet vävare från dagens 283 till 1 500-2 000. Det innebär att varje värvare knyter till sig färre nya medlemmar – men introduktionen blir desto bättre eftersom det personliga engagemanget ökar.

– Det handlar om att följa medlemmen hela vägen från påskrift till föreningsliv om de så önskar. Det ska vara värdefullt och välkomnande att vara med i IOGT-NTO. Och det får inte dröja för länge med kontakten från organisationen, då tappar folk intresset och går kanske ur. Det gäller även de 80 procent som inte är föreningsaktiva. De måste också fångas upp och känna sig välkomna, även om de föredrar ett passivt medlemskap, säger Robert Kaskas.

Han tror på värvning på lokal nivå, snarare än stora värvningssatsningar. Men det kräver förstås att föreningar och distrikt ges förutsättningar att värva lokalt, genom exempelvis utbildning i hur man förmedlar en känsla.

– Vi säljer ju inte en produkt, utan en känsla och det måste genomsyra värvningen!

Robert Kaskas tror också på att segmentera de nya medlemmarna, så att de får kallelser till de aktiviteter som intresserar just dem.

Ett annat bra knep kan vara att medlemmen får en premie direkt vid värvningstillfället om han eller hon väljer att betala direkt på plats.

– Det är ett sätt att fånga upp människor. Och det är definitivt roligare att skicka en inbjudan än en faktura, säger Robert Kaskas, som också lyfter upp UNF:s satsning på värvning.

– Det är jätteviktigt för IOGT-NTO att UNF får fler medlemmar. Många av dem går över till IOGT-NTO och dessa är ofta föreningsaktiva. Vi får så att säga skjuts av UNF:s medlemsökningar.

Mer från Accent