Medberoende

Medberoendeprojekt får stöd av Göteborgs stad

Den nya förening i Göteborg som är tänkt att jobba för medberoende vuxna och barn har nu säkrat delar av sin finansiering via Göteborgs stad.

I oktober berättade Accent om planerna på att starta projektet Ett gott liv, som är tänkt att hjälpa medberoende familjer i Göteborgstrakten.
Göteborgs stads stadsdel Centrum har nu sagt att man ska gå in och stötta projektet. Det handlar inte om ett bidrag, utan om ett Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP).
– Men vi har inte totalfinansiering än utan väntar fortfarande på vad rörelsen tycker, säger Jan Linde, som är distriktsordförande i Göteborg Bohuslän och initiativtagare till föreningen Ett gott liv.

Samarbetet mellan IOGT-NTO och stadsdelen fick sin början när Jan Linde och Ingvor Gunnarsson, sektorchef för individ och familjeomsorg på stadsdel centrum, träffades på en workshop om missbruksvård i höstas.

– Vi på stadsdelen har ju ett uppdrag att erbjuda anhörigvård till våra invånare, men det har varit svårt utan pengar, säger Ingvor Gunnarsson

Men när pengarna strömmade till i början av året fanns Ett gott liv med i tankarna. Stadsdelen tilldelades en halv miljon kronor att fördela mellan olika projekt som pågår under 2017. IOGT-NTO är nu en av tre eller fyra organisationer som kommer få dela på dessa pengar. Enligt Ingvor Gunnarsson kommer IOGT-NTO:s del av kakan röra sig i storleksordningen 100 000 kronor.
– Vi hoppas att IOGT-NTO ska kunna erbjuda ett komplement till kommunens utbud. Vi tar gärna hjälp av civilsamhället för att klara välfärden, säger hon.

Ett IOP-avtal kan slutas mellan en ideell organisation och offentlig sektor när det finns ett gemensamt intresse och avtalet inte påverkar en befintlig marknad. Det kan till exempel handla om att erbjuda anhöriga stöd och en meningsfull fritid.

– Det här är en grupp som behöver mer stöd än vad vi tidigare gett. Anhörigstödet i stadsdelen har tidigare främst riktat sig till anhöriga till funktionsnedsatta och äldre, säger Ingvor Gunnarsson.

Vad som händer med finansieringen efter 2017 är ännu oklart.

– Kan vi visa att detta är värdefullt för centrumborna så hoppas vi att politikerna skjuter till mer pengar. Självhjälpsgrupper för anhöriga tidigare visar sig ha ett stort värde och även samhällsekonomiskt goda effekter, säger Ingvor Gunnarsson.

Projektet Ett gott liv är tänkt att pågå under minst tre år och ska erbjuda samtalsgrupper, enskilda samtal, utbildning i återfallsprevention och meningsfull fritidsverksamhet till personer som lever som medberoende. Det kommer inte finnas några krav på att de som deltagarna ska vara medlemmar i IOGT-NTO, eller vara boende i centrala Göteborg.

– Vi gör ju detta främst för invånarna i vår stadsdel, men vi kommer inte kasta ut någon för att de bor någon annanstans, säger Ingvor Gunnarsson.

Mer från Accent