Medberoende

Vill ge medberoende ett gott liv

En ny lokalförening som riktar sig till anhöriga och medberoende. Det är grundidén i projektet Ett gott liv som Jan Linde hoppas ska komma igång i Göteborg till våren.

Det beräknas enligt forskningen finnas omkring en miljon svenskar som på något sätt definierar sig som medberoende. Det finns såklart redan föreningar som jobbar med detta men de är ju ständigt översvämmade, säger Jan Linde. Han är distriktsordförande i Göteborgsdistriktet, förbundsstudieledare i förbundsstyrelsen och en av de drivande bakom projektet.

Projektet Ett gott liv är ännu i planeringsfasen och ekonomiskt stöd från Göteborgs stad och IOGT-NTO nationellt kommer bli nödvändigt för att hålla tidsplanen.

– Vi har fört samtal med en stadsdel i Göteborgs som mer eller mindre gett oss ett löfte om detta. Men helt säkra är vi inte förrän budgeten gått igenom i november, säger Jan Linde.

NBV, Junis och folkhögskolan Wendelsberg är intresserade av att ingå i projektet som i ett första skede beräknas pågå i tre år. Folkhögskolan har tidigare jobbat mycket mot barn och unga men är nu sugna på ett projekt som även riktar sig till vuxna.

– Vi hoppas kunna involvera cirka 70 personer årligen, säger Jan Linde.

IOGT-NTO kommer att avsätta resurser för att få igång arbetet men det behövs också medel från centralt håll.
– Flera andra distrikt verkar intresserade av att starta liknande projekt så vi hoppas att det här sprider sig, säger Jan Linde.

Deltagande kommer att vara kostnadsfritt och man behöver inte vara medlem i IOGT-NTO för att få hjälp.

– Verksamheten kommer vara öppen för alla men om man vill vara med och utforma verksamheten så behöver man självklart vara medlem, säger Jan Linde.

Samtalsgrupper och enskilda samtal för deltagarna ska vara en del av verksamheten. Utöver detta kommer man även erbjuda utbildning i bland annat återfallsprevention, och vad det innebär att leva som anhörig eller medberoende till någon med missbruk. Det fjärde delen i projektet är att erbjuda fritidsverksamhet.

­– IOGT-NTO har väldigt många fina anläggningar som Sillviks sommarhem och Kuggaviks lägergård. Man borde kunna använda dessa till så mycket mer än vad de används till i dag, säger Jan Linde.

Tanken är att deltagarna skulle kunna få en rekreationsvecka på anläggningarna för att återhämta sig från en stressfylld vardag.
­– Det skulle kunna handla om yoga, avslappnande dans eller teater, säger Jan Linde.

En anledning att starta ett nytt initiativ för medberoende i Göteborg är att kamratstödet inte haft så stora framgångar på större orter.

– I mindre orter är det bara att sätta upp en lapp på socialkontoret, i större städer är det svårare att identifiera missbrukare. I vårt distrikt finns 800 000 människor och inget fungerande kamratstöd, säger Jan Linde.

Ett gott liv tror han skulle vara ett sätt att ge verksamheten en social profil.

– Att utveckla verksamheten innebär inte att hålla igång föreningar för äldre, vi behöver något som fastnar och blir långsiktigt, säger Jan Linde.

Om finansieringen säkras kan projektet rullas igång redan i mars.

Mer från Accent