Scouterna

Internationellt scoutuppdrag för Linn Ternefors

Nu tar Nykterhetsrörelsens scoutförbunds, NSF, tidigare generalsekreterare, sig an en ny framträdande roll i rörelsens internationella arbete.

I 13 år har Linn Ternefors varit en nyckelperson i Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF. Bland annat som generalsekreterare under fem år.

Nu har hon utsetts till ledamot i Scouternas styrelse och internationell kommissionär för WAGGGS – Världsscoutrörelsen för unga tjejer och kvinnor.

– Jag håller precis på att lära mig mer om rollen och vad den innebär. Det känns jätteroligt – jag ser det som en personlig utmaning, det är kul att fortsätta bidra till scoutingens strategiska utveckling och jag hoppas att jag kan använda nätverket som jag byggt upp genom alla år, säger Linn Ternefors.

Det ideella uppdraget, vilket delas med internationella kommissionären Joel Bergstrand, går ut på att ansvara för att svenska scoutrörelsens strategiska arbete och politik förs ut i världen. Men också att de kan hämta in global kunskap.

Pandemin har försvårat arbetet, och gör att det mesta sker via videomöten.

Linn Ternefors säger att det varit en intensiv första period med förberedelser inför styrelsemöte, samt ett digitalt världsårsmöte i syfte att möjliggöra en helt digital världskonferens 2021.

Framförallt ser hon fram mot att möjliggöra internationella kontakter för yngre scouter.

– Jag har själv dragit nytta av sådana internationella utbyten genom åren. Nu kan vi inte resa för tillfället, men jag hoppas att vi kan skicka volontärer när det är möjligt igen, skapa utbyten – eller ordna digitala utbyten. Så att fler får ta del av den internationella dimensionen i scouting, säger hon, och fortsätter:

– Det är det mest lärorika man kan göra tror jag. Jag lärde mig mycket om mig själv i de internationella mötena och jag utmanade mina egna fördomar. Idag tycker jag det är mycket mer intressant vart någon är på väg, istället för att fokusera på var den kommer ifrån. Det är det häftiga med den internationella scoutrörelsen.

På grund av det senaste årets omställningar, har världsscoutrörelsen och en rad andra organisationer startat en unik satsning tillsammans med WHO, Världshälosorganisationen. Den går ut på att stötta ungdomars engagemang i kölvattnet av covid-19.

– Det blir spännande att följa vad som händer med projektet. Tanken är att stötta på gräsrotsnivå och hantera konsekvenserna av pandemin. Förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika länder just nu: Det finns länder som drabbats av konsekvenser, som att det är svårt att få tag på mat och att få sjukvård. Men här hemma kanske det snarare är viktigt att hålla igång ungdomsverksamhet för den psykiska hälsans skull, säger Linn Ternefors.

Mer från Accent