Nykterhet

Kongresslokaler i Åre håller inte måttet

Drygt ett halvår innan kongressen 2011 går av stapeln har osäkerhet uppstått kring huruvida lokalerna i Åre, där kongressen ska vara, håller måttet. Bland annat UNF har ingen plats för masslogi.

-Att flytta kongressen till annan ort är ett alternativ som har diskuterats. Men än så länge är ingenting klart. Åre kan fortfarande komma i fråga om problemen kan lösas, säger Eva Persson samordnare av kongressförberedelserna på IOGT-NTO.

Dialog förs tills vidare med styrelsen och i mitten av december hålls ett möte med riksstyrelsen. Då kommer förhoppningsvis ett beslut om hur man ska göra.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent