IOGT-NTO

Kickoff i kommande kongresstad

Med nio månader kvar till IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Lund 2015 samlades i helgen 350 medlemmar i staden för en höstkickoff.

För IOGT-NTO:s del var det distriktsstyrelserna som samlades. På plats fanns också UNF, Junis och NSF med förtroendevalda från distrikt, föreningar och kårer.

Ett genomgående tema för IOGT-NTO:s höstkickoff var framtidsfrågor som kommer att behandlas på kongressen nästa sommar. I Lund är det bland annat dags att ta beslut om IOGT-NTO:s strategiska inriktning för 2016-2021 – något som diskuterades under helgen och som dessutom kommer att behandlas under ett antal dialogkaféer under hösten.

Under helgen diskuterades också folkhögskolefrågan som orsakade långa debatter under den förra kongressen. Där uttryckte kongressen en vilja att förändra sättet som IOGT-NTO:s folkhögskolor styrs på (idag har man huvudmannamöten i anslutning till IOGT-NTO:s kongress), men exakt hur detta skall se ut i framtiden är inte fastställt. Ett förslag på nya stadgar ska vara klart till nästa sommar.

En tredje punkt – som skapade mycket diskussion – under helgen handlade om distriktens roll i organisationen i framtiden – också där finns ett uppdrag att utreda frågan från förra kongressen. Accent kommer att få anledning att återkomma i ämnet.

Under lördagen arrangerades också en stadsvandring som bland annat passerade Akademiska Föreningens hus i Lundagård, mitt i stadskärnan, där IOGT-NTO:s kongress kommer att äga rum under slutet av juni 2015.

Mer från Accent