junis

Junis breddar rekryteringen

Junis vill dubblera sitt medlemsantal till år 2021. Utvecklingen har stått still länge, men nya rekryteringsmetoder kommer att ge resultat, säger förbundsordförande Mona Örjes.

IOGT-NTO-rörelsen minskar i antalet medlemmar, samtidigt verkade IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis, gå emot den trenden sommaren 2018. Då kunde man rapportera 13 000 medlemmar i verksamheten, vilket innebar en ökning – så ser det inte ut längre.

– Det beror på hur man räknar. Vi gör bedömningen att vi står still på antal medlemmar, men i nuläget har antalet bekräftade medlemmar minskat, säger Mona Örjes.

Så hur går det ihop? Just nu har Junis cirka 10 000 bekräftade medlemmar, vilket innebär att de har betalat in medlemsavgiften och skrivit under att de är medlemmar.

– Men vi vet att vi har en del ledare som brukar skicka in bekräftelserna och som inte har gjort det. Så det är troligt att vi har fler barn i verksamheten just nu, än som är bekräftade medlemmar. Därför uppskattar vi att det är drygt 12 000 medlemmar egentligen, säger Mona Örjes.

Siffran kan jämföras med år 2017, då man också hade nära 12 000 medlemmar och därför står medlemsutvecklingen still. Men Mona Örjes tror och hoppas att den siffran ska fördubblas fram till år 2021.

– Vi håller på med stora förändringar och sade för två år sedan att vi inom en femårsperiod ville göra positiv skillnad för dubbelt så många barn, säger hon.

Junis, som riktar sig till barn upp till 15 år, har också satt upp som mål att öka antalet öppna aktiviteter för allmänheten. Men för att kunna ta emot fler barn, tror Mona Örjes att de framförallt måste öka takten i ledarrekryteringen, vilket de gör på olika vis:

– Ett sätt är att jobba bättre med äldre junisar. Efter 15-årsåldern går de över till att bli ledare. Vi vill bli bättre på att göra den övergången successivt och stegvis ge äldre barn mer ansvar, så att de stannar kvar, säger hon.

Junis har också börjat vända sig till folkhögskolor och utbildningar för bland annat lärare och socionomer – yrken där studenter redan har ett intresse av att jobba med barn. Enligt Mona Örjes upplever många studenter att de får för lite information om exempelvis barn i familjer med missbruk. Där menar hon att Junis kan föreläsa och samtidigt rekrytera inom den målgruppen.

– Vi har precis haft en första sådan träff på en folkhögskola med blivande fritidsledare. Det var superkul! De senaste åren har vi försökt rekrytera ungdomar i gymnasiesålder, och många har varit fantastiska, men de stannar inte kvar så länge hos oss, säger hon.

Omställningen i hur Junis rekryterar har tagit tid, men nu hoppas Mona Öres att de snart ska få utdelning för sin satsning.

– Det har inte gått åt rätt håll ännu, nu gör vi saker som vi borde ha gjort långt tidigare. I slutet av det här året är jag övertygad om att det har gett resultat.

Mer från Accent