IOGT-NTO

Johnny Mostacero om sjunkande medlemsantal: Botten är nådd

Det är inga muntra siffror som presenteras när IOGT-NTO fastställer antalet medlemmar för det gångna året. Men ordförande Johnny Mostacero blickar framåt.

I förra veckan fastställdes officiellt IOGT-NTO:s medlemsantal för det gångna året. Totalt har antalet medlemmar i organisationen sjunkit från 28 999 till 27 479, en minskning på mer än 1 500 medlemmar.*

– Det är ju jättetråkigt att vi backar. Samtidigt så ser jag positivt på det vi har att vänta framöver, och att vi är en fortsatt stark folkrörelse, säger förbundsordförande Johnny Mostacero.

Vid januarikonferensen 2016 höll Johnny Mostacero ett anförande där han sa att hans målsättning är att IOGT-NTO ska uppnå 50 000 medlemmar under hans tid som ordförande.

– Då kan man ju fråga sig hur länge jag hade tänkt vara ordförande men jag tror att det kan gå fortare än man kan tro, men då behöver vi ha en tydlig plan, säger han.

2 925 nya medlemmar har värvats och 220 har anslutit sig från UNF. Totalt alltså 3 145 nya medlemmar. Målet var att organisationens 415 värvare skulle ordna nya 4 000 medlemmar under 2017. Flera distrikt har lyckats nå sina värvningsmål, men få har lyckats hålla jämna steg med medlemstappet. Jämtland och Skaraborg är de enda distrikten som nettoökat. 3 563 medlemmar valde aktivt att gå ur IOGT-NTO under 2017.

– Det handlar inte om medlemmar som plötsligt börjar dricka alkohol, det vet vi genom undersökningar vi gjort. Orsaken är oftast att man inte hittat in i organisationen och funnit sin plats i den. Där har vi en av våra stora utmaningar, säger Johnny Mostacero.

En utvecklingsgrupp för värvning har nu fått i uppdrag att ta tag i värvningsfrågan under det kommande året för att lyfta värvandet på både kort och lång sikt.

– Det här är botten som är nådd och nu ska vi göra allt vi kan för att lyfta. Det handlar om ett gemensamt ansvar som inte enbart ligger på förbundet utan också på distrikt och föreningar. Alla måste hjälpa till, säger Johnny Mostacero.

Hur viktigt är det med medlemssiffror?

– Jag tror att det är väldigt viktigt. Dels för att vi är en organisation som jobbar med frågor som behöver många röster. Men också av stolthetsskäl. Är vi många som syns och hörs så har vi större möjligheter att påverka.

Medlemskapet blir ett ställningstagande.

Johnny Mostacero ser att det finns en trend i samhället där medlemskap i organisationer inte är lika viktigt som det en gång var, och till viss del är detta något som man måste acceptera.

– Engagemanget behöver inte vara kopplat till medlemskapet, det finns många organisationer som inte värderar antalet medlemmar utan vad som händer i organisationen i stället. Men för oss som organisation är medlemsantalet väldigt viktigt. Vi står för något och vår livsstil är kopplad till alkoholfrågan. Nykterheten särskiljer oss från andra organisationer och medlemskapet blir ett aktivt ställningstagande.

80 procent av medlemmarna betalade sin medlemsavgift 2017. Sämst på att betala sin medlemsavgift är medlemmarna i Blekinge distrikt, där betalade bara 67 procent av medlemmarna avgiften. Mest trogna är medlemmarna i Älvsborg där 86 procent betalade. 721 medlemmar avled under 2017.

Vid kongressen i Karlstad förra året togs ett beslut att organisationens mål är att öka med 1 000 medlemmar per år.

– Solidariskt uppdelat blir det  en nettoökning med 50 medlemmar per distrikt. Det brukar ju sägas att om vi alla bara värvade en person var så skulle medlemsantalet fördubblas. Det är enkelt att säga, men svårt att få att funka i verkligheten. Jag tror problemet är att vi allt för ofta glömmer bort att ställa frågan. Egentligen skulle det räcka mer än väl om vi alla rekryterade en vän vart tredje år, säger Johnny Mostacero.

*Dessa siffror innefattar inte UNF, Junis eller NSF.

Mer från Accent