Nya Nyhyttan

”Viktigt med rätt bedömning från start”

Nya Nyhyttan har vid ett flertal tillfällen anmälts till Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Hur vanligt är det? Accent frågar Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) - som har till uppgift att granska verksamheter inom bland annat socialtjänstområdet.

Nya Nyhyttan har anmälts till Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket för incidenter som fyllekörningar, rånförsök, limsniffningar i källaren och ett dödsfall bland de anställda. Upprörande kan tyckas, särskilt när det inträffar på en plats där människor ska bli drogfria. Borde inte personalen ha bättre koll?

Eller är det tvärtom vanligt med sådana här händelser på behandlingshem? Accent har frågat Tor Nilsson, handläggare på IVO, region Örebro. Han understryker att han inte vill knyta sitt svar till ovanstående händelser, men kan ge en generell bild av hur man på IVO ser på liknande incidenter på behandlingshem.

– Generellt kan man säga att klienter på behandlingshem är en speciell grupp, eftersom de lever med ett missbruk. Det är ju därför de är där. Så visst det förekomma att någon tar ett snedsteg eller ett återfall. Det är därför vi kräver att hemmen har ett fungerande ledningssystem för att förebygga att det inte händer igen. De har en anmälningsskyldighet, lex Sara, om något allvarigt händer. Ett behandlingshem som har gjort många anmälningar behöver inte vara dåligt, utan det kan handla om att man tar incidenter på största allvar. Men väldigt många återkommande anmälningar om liknande incidenter kan ju tyda på att det finns problem som man inte tar tag i, säger han och tillägger det också åligger den som har inskrivningsmandat på behandlingshemmet att göra rätt bedömning från start, när man får en förfrågan om en klient. Passar han eller hon hos oss? Klarar vi av detta? Om inte är det bättre av avstå.

Mer från Accent