Avgår

IOGT-NTO:s generalsekreterare avgår

Efter sju år som generalsekreterare i IOGT-NTO slutar Peter Moilanen. ”Det är dags för ett nytt ledarskap”, säger förbundsordförande Johnny Mostacero.

– Peter har gjort en ytterst värdefull insats i arbetet med vår utvecklingsresa Expedition 50, inte minst genom att bygga strukturen, säger Johnny Mostacero.

Hela IOGT-NTO är sedan en tid inne i en genomgripande omstruktureringsfas i flera steg. Nu är ett bra läge för ett nytt ledarskap för kansliet, menar han.

– Nu behöver vi bygga kulturen, och då behövs någon som kommer in med nya ögon, och som bygger ihop kansliet med IOGT-NTO-landet, fortsätter han.

Peter Moilanen kommenterar:
– Först av allt kan jag konstatera att det varit sju roliga år med många utvecklingsfrågor på agendan för organisationen i stort, och specifikt för kansliet. För det andra vill jag tacka för alla spännande möten och insatser jag mötts av från medlemmar, medarbetare och många andra.
 

Peter Moilanen var, innan han blev generalsekreterare för IOGT-NTO 2011,  verksamhetschef i IOGT-NTO och dessförinnan generalsekreterare i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF.

Eva Blomstrand Persson, som tidigare ansvarat för HR-frågorna i IOGT-NTO, går in som tillförordnad generalsekreterare från och med måndagen den 22 oktober. En rekryteringsprocess för att hitta rätt efterträdare kommer att inledas.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer