Internationellt

IOGT-NTO vill öka medvetenheten om alkohol som utvecklingshinder

Beslutsfattare och andra biståndsorganisationer ska få mer kunskap om alkohol som utvecklingshinder. Medlemmar ska bli ambassadörer för frågan.

Något mindre pengar än budgeterat har IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet fått från Forum Syd för informationsinsatser på hemmaplan, men Sara Heine, chef för internationella avdelningen på IOGT-NTO, är nöjd ändå.

– Nedskärningen beror på att så många organisationer har sökt bidrag. Det berör bara verksamheten i Sverige, inte vår verksamhet ute i världen och jag tycker ändå att vi fått tillräckligt för att göra en massa bra grejer. Huvudsyftet är att öka kännedomen om alkohol som utvecklingshinder, säger hon.

Tre huvudmålgrupper är utvalda för IOGT-NTO-rörelsens satsning de närmaste tre åren:

  • Beslutsfattare
  • Andra biståndsorganisationer
  • Medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen

Den sistnämnda gruppen hoppas Sara Heine ska kunna bli ambassadörer för frågan.

– Tanken är att medlemmar ska utbildas och sedan sprida sina kunskaper till allmänheten. Vi kommer bland annat att erbjuda en fördjupningsutbildning 7–9 september för medlemmar som vill lära sig lite mer. De ska sedan arbeta tillsammans fram till våren 2019, säger Sara Heine.

Det internationella arbetet är rörelsegemensamt. Inom ramen för verksamheten ska Junis, UNF och NSF ta fram ett metodmaterial om alkohol inom ramen för Agenda 2030. IOGT-NTO och NBV kommer att genomföra en turné med den bosniska teaterpjäsen Hidden Shadows.

– Föreställningen är en timme och sedan är det en timmes samtal efteråt. Pjäsen handlar om alkohol och våld mot kvinnor i nära relationer. Turnén kommer att genomföras på sex orter omkring internationella kvinnodagen den 8 mars, säger hon.

Andra biståndsorganisationer blir allt bättre på att förstå alkoholens roll som utvecklingshinder. För det kan IOGT-NTO ta åt sig en stor del av äran.

– Vi vill helst att även att andra biståndsorganisationer integrerar kunskapen om alkohol som utvecklingshinder i sina verksamheter både i Sverige och internationellt, säger hon.

Den tredje målgruppen är beslutsfattare.

– Vi vill att alkohol ska föras in som en fråga i det svenska biståndet. Vi hoppas mycket på den nya strategi för global hälsa som UD inom kort ska lägga fram, och som SIDA har att förhålla sig till. Tidigare har SIDA hänvisat till att de inte har alkoholfrågan med i sitt uppdrag. Forum syd (som fördelar en del av SIDA:s pengar) kan ge bidrag till sådana projekt, men nu har vi stora förhoppningar på att vi ska få in förebyggande arbete mot alkohol i det svenska biståndsarbetet, säger hon.

En annan viktig fråga som gäller beslutsfattare är den politik Sverige driver internationellt.

– Vi önskar att Sverige fortsätter att hålla fanan högt och verkar för att vi ska agera globalt i linje med WHO:s alkoholstrategi. Det slutliga målet är att få en ramkonvention för alkohol. Även om det kan kännas långt borta har vi behov av att prata om internationella regleringar, säger hon.

Gentemot alla grupper kommer IOGT-NTO att fokusera på alkoholens koppling till våld.

– När andra biståndsaktörer hör av sig till oss handlar det nästan alltid om frågor kring genusbaserat våld eller jämställdhet. IOGT-NTO har ju alkohol och våld som tema i år och det känns väldigt aktuellt. Vi kommer att ordna seminarier på temat både för beslutsfattare och andra, säger hon.

En annan stor händelse under året är världskongressen.

– IOGT Internationals världskongress hålls i Sigtuna i början av augusti. Ett par av seminarierna där kommer att handla om Agenda 2030 och alkohol.

För Världens barn är det sista året på avtalsperioden.

– Sedan ska hela kampanjen utvärderas. I år är det fokus på familjen och man ska involvera barn och unga mer, bland annat ska Utbildningsradions skolmaterial utvecklas. Redan förra året omformades materialet av NSF för att passa deras kårer, säger hon.

Även det nya studiematerialet Normalia har fått en kompletterande del: Normalia – här och i världen. Från i mitten av februari kommer materialet att finnas på NBV:s webbplats.

– Den kommer att kunna köras separat eller som en del av det vanliga Normalia, säger hon.

Dessutom kommer boken Världens baksmälla, som IOGT-NTO givit ut i två upplagor tidigare, revideras och tryckas om.

– Den är faktiskt helt slutsåld, säger Sara Heine.

Mer från Accent