Rörelsen

IOGT-NTO syns allt mer i media

Under 2014 förekom IOGT-NTO i över 5 000 pressklipp. Sedan 2012 har antalet pressklipp ökat med flera hundra procent.

Under 2014 har IOGT-NTO förekommit i 5 179 pressklipp – i tidningar, radio och tv. Det är en ökning med 26 procent sedan 2013. Jämför man 2014 med 2012 är det en ökning på 269 procent (5 179 klipp år 2014 jämfört med 1 923 klipp år 2012).

– Det är en fullständigt otrolig ökning och även om man räknar in saker som kan påverka resultatet, exempelvis att nyhetstjänsten Retriever lagt till fler bevakade medier så är det en signifikant ökning, säger Johnny Foglander, pressekreterare på IOGT-NTO:s kommunikations- och påverkansavdelning.

Han tror att ökningen kan ha flera orsaker. En är att IOGT-NTO 2012 bestämde sig för en medveten strategi för att förändra sättet organisationen presenteras externt.

– Vi presenterades nästan alltid som antagonister som ”rasade” i olika frågor kring alkohol. Det ville vi ändra på och i stället bli mer frekvent förekommande som experter med väl underbyggda fakta. För att åstadkomma det sa jag många gånger nej till uttalanden där vi förväntades inta en antagonistroll. Det har uppenbarligen gett resultat, säger Johnny Foglander.

Han påpekar också att IOGT-NTO blivit bättre på att lyfta bra saker som händer på alkoholområdet. En annan viktig orsak till fler pressklipp tror han är att medvetenheten om IOGT-NTO har ökat – genom ett medvetet kommunikationsarbete.

– Vi syns på många olika arenor, allt ifrån alkoholpolitiska arenor till lokala föreningsaktiviteter. Och faktum är att ökningen av pressklipp är mest tydlig i lokala medier. När de lokala medierna väl har fått upp ögonen för oss och vår verksamhet så blir det snabbt fler och fler artiklar, säger Johnny Foglander.

Vad innebär den ökade mediebevakningen för IOGT-NTO?

– Det påverkar hur omvärlden uppfattar oss. Kännedomen om oss ökar också. Jag anser att bilden av oss har blivit mer rättvis, eftersom vi numera i högre grad tillfrågas som ”experter” i alkoholpolitiska frågor och inte bara som antagonister. Att det skrivs mer om lokal verksamhet visar på vår bredd. Det känns bra!

Mer från Accent