Sociala medier

IOGT-NTO söker digitala aktivister

Nu går IOGT-NTO ut och rekryterar fler digitala aktivister. Målet är att samla 500 engagerade privatpersoner, beredda att snabbt agera i sociala medier.

– Att jobba med digitala aktivister ger oss en kickstart i sociala medier. Vi ser att det ger genomslag, säger Samuel Somo, kommunikatör med ansvar för digitala medier i IOGT-NTO.

IOGT-NTO har jobbat med att engagera digitala aktivister sedan ett år tillbaka. Det första testet var i samband med kampanjen Alkoholstör. Eftersom det slagit väl ut går man nu ut och bjuder in fler. I skrivande stund har 221 personer anmält sig.

– De digitala aktivisterna är oerhört värdefulla för oss, de är vår röst ut i den digitala världen genom att snabbt hjälpa oss att få ut debattartiklar, kampanjer och kommentarer, säger Samuel Somo.

Nyckelordet är just snabbhet. När internetbutiken Mathem i höstas beslutade sig för att återuppta försäljningen av isglass med alkohol i tog det IOGT-NTO 30 minuter att mobilisera digitalaktivisterna. Samuel Somo och hans kollegor försåg dem med argument, samt med uppmaningen att följa en länk till företagets hemsida och göra inlägg där de protesterade mot beslutet.

Grundtanken i arbetssättet är densamma som i traditionellt folkrörelsearbete – det är bara medlen som är annorlunda.

– I stället för att dela ut flygblad eller uppmana människor att samlas på en fysisk plats och demonstrera, så bjuds man in att manifestera på ett digitalt torg, säger Samuel Somo.

Ungefär 60 procent av aktivisterna är medlemmar i IOGT-NTO.

– Vi har upptäckt att det finns många som vill driva våra frågor fast de inte är medlemmar, och de är förstås också välkomna. Vi vill ju få människor att engagera sig, det är en del i vår digitala strategi.

Samuel Somo berättar att de också får feedback från aktivisterna, som tycker att det är bra att IOGT-NTO agerar snabbt, och inte sällan skickar de bilder från sina insatser och berättar om hur de bemötts när de deltagit i en kampanj.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer