Alkoholreklam

IOGT-NTO-rörelsen protesterar mot alkoholsponsringen av skid-VM

IOGT-NTO-rörelsen protesterar mot alkoholreklam under skid-VM i Falun. Fyra organisationer skriver gemensamt öppet brev till arrangörerna.

IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) och IOGT-NTO:s juniorförbund (Junis) har skrivit ett gemensamt öppet brev till Falu kommun och Svenska skidförbundet. I brevet protesterar organisationerna mot alkoholsponsringen av skid-VM där ett ryskt vodkamärke synts på nummerlappar och längs banan.

Alkoholsponsringen har väckt reaktioner, både i tidningar och i sociala medier. Särskilt spridd är en bild där Petter Northug, som efter VM ska avtjäna ett straff för rattfylleri, går i mål med vodkamärket på bröstet.

Förklaringen är att den ryska vodkaproducenten Zimnjaja Doroga har avtal med Internationella skidförbundet om sponsring. Vilka möjligheter det finns för de svenska arrangörerna att stoppa alkoholreklam är oklart.

Som det gick att läsa i Accent i går är det också oklart om den svenska lagstiftningen, som förbjuder alkoholreklam i TV, går att tillämpa när det gäller sponsoravtal. Enligt alkoholbranschens egen granskningsman anser den svenska alkoholindustrin att alkoholreklam i samband med idrottsevenemang är olämpligt.

VM-bolagets vd Sven von Holst säger till Dagens Nyheter att det ryska bolaget gör reklam för mineralvatten. Dagens Nyheter har dock inte hittat några spår av vatten på företagets hemsida.

Organisationernas brev:

Öppet brev till Skid-VM i Falun 2015

Skid-VM i Falun sponsras av ett av Rysslands största spritföretag. Hur kan arrangörsbolaget, där Falu kommun och Svenska Skidförbundet är huvudägare, motivera att mot betalning bidra till att marknadsföra spritmärken både i Sverige och internationellt? Alkoholens skadeverkningar är välkända och slår både mot barn, familjer och vuxna. Anser ni som är ansvariga för bolaget bakom skid-VM att det är lämpligt att Falun och skidsporten förknippas med och främjar kommersiella krafter för alkohol?

 
Idrotten i Sverige blir alltmer alkoholberoende. Idrottsverksamhet och klubbar sponsras av och gör reklam för alkohol i stor utsträckning. Det rimmar illa med idrottens roll för hälsa och fysisk aktivitet men är naturligtvis en välkommen arena för alkoholindustrin att få supportrar och främja sin försäljning.

 
I Sverige är annonsering för sprit förbjudet och påträngande alkoholreklam till exempel utomhus är inte tillåtet. Om er marknadsföring för spritmärken är laglig verkar inte vara glasklart. Men även om Konsumentverket, som är ansvarig tillsynsmyndighet för alkoholreklam, skulle komma fram till att skid-VM i det här avseendet uppfyller lagens bokstav, så är det uppenbart att ni inte uppfyller lagens mening.

 
Marknadsföringen för alkohol påverkar både vuxna och barn. Men för de särskilt sårbara bland oss triggar marknadsföringen alkoholbegäret och ger en ökad risk för missbruk i högre utsträckning än för normalkonsumenter. [Sven Andréasson artikel i GP 21 juli 2014.] Barn till föräldrar med missbruk är en särskilt utsatt grupp som ofta får ta ett stort ansvar för omsorgen om sina föräldrar. Minst 60 000 barn i Sverige har en förälder med allvarliga missbruksproblem. De klarar skolan sämre och har ett större behov av psykiatrisk vård. De har till och med flerdubbelt större risk att dö i tidig ålder än andra. [Enligt forskning från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, debattartikel i DN 4 februari 2015.]

 
Skid-VM uppmärksammas i många länder i världen, vilket troligen är ett av skälen till intresset från alkoholföretagen att marknadsföra sig genom tävlingen. Men alkohol är också ett problem globalt.  Kroniska sjukdomar svarar i dag för den största delen av dödsfallen i världen och alkohol är en av de fyra största riskfaktorerna enligt FN och Världshälsoorganisationen, WHO. Framförallt är det cancer och hjärt-kärlsjukdomar som alkoholen orsakar i det här sammanhanget och den har också en stor roll för mental ohälsa. Förbud mot alkoholreklam är en av de tre viktigaste åtgärderna för att minska alkoholens skadeverkningar enligt Världsbanken, World Economic Forum och WHO.

Anser Falu kommun och Svenska Skidförbundet att detta är ett ansvar man inte bör bry sig om? Och menar att det är bara om staten och myndigheterna skriver tydliga regler som ni tar hänsyn?

 
Anna Carlstedt
Ordförande IOGT-NTO

Malin Thorson
Ordförande Ungdomens Nykterhetsförbund

Fredrik Torberger
Ordförande Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Catharina Sandberg
Ordförande Junis

Mer från Accent