Rörelsen

IOGT-NTO-rörelsen har bildat en gemensam förening

I går bildades IOGT-NTO-rörelsen ideell förening, en rörelsegemensam förening som ska hantera insamling, Vit jul och internationell verksamhet.

Vid ett möte den 29 september med IOGT-NTO-rörelsens riksstyrelse bildades IOGT-NTO-rörelsen ideell förening och en interimsstyrelse tillsattes. Den 1 december hålls det första årsmötet i föreningen och en ordinarie styrelse tillsätts.

– I praktiken blir det ingen skillnad för vår del. Det är bara ett byte av organisationsform för den internationella verksamheten, från stiftelse till ideell förening, säger Sara Heine, chef för IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet.

Anledningen till att bilda en ny förening är att man vill att fler verksamheter, som Vit jul och insamlingsverksamheten, drivs i den gemensamma organisationen. På sikt hoppas man att den nya föreningen ska säkra rörelsens ekonomi.

– Från första januari 2016 kommer Vit jul och insamlingsverksamheten att ligga under den nya föreningen. Året efter flyttas också internationella institutet dit. Driften av verksamheterna kommer även i fortsättningen att ligga under IOGT-NTO. Vi som jobbar med de här verksamheterna kommer fortfarande att ha IOGT-NTO som arbetsgivare, säger Sara Heine.

Att bara ändra ändamålet för den befintliga stiftelsen går inte.

– Det har visat sig vara omöjligt. Dessvärre kan vi inte heller behålla det 90-konto stiftelsen har. Det får bara användas för insamling till internationella verksamheten. Man får inte ändra ändamålet för ett insamlingskonto och man får inte heller ha två i samma organisation. Om vi vill kunna samla in pengar till verksamheter i Sverige så måste vi ansöka om ett nytt 90-konto, säger Sara Heine.

Det är Svensk insamlingskontroll som delar ut 90-konton och kontrollerar att de insamlade pengarna går till rätt ändamål.

– Vi har haft kontinuerlig kontakt med dem under den här processen. Vi kommer att lämna in en ansökan om några veckor. Under en period kommer vi att få ha dubbla konton så inga gåvor försvinner, säger Sara Heine.

Stiftelsen kommer inte att avvecklas helt förrän 2017.

– Vi har avtal med Radiohjälpen och Forum syd som löper till 2017. Innan dess kan vi inte avveckla stiftelsen, men det kommer inte att fyllas på med nya medel, säger Sara Heine.

Eftersom det nya kontot kommer att fördela pengar till flera verksamheter kommer givaren att kunna öronmärka pengar för ett visst ändamål.

– Det givaren skriver på talongen ska pengarna gå till, säger Sara Heine.

Riksstyrelsen för IOGT-NTO-rörelsen kommer att finnas kvar och behandla alla övriga frågor som är gemensamma för de fyra förbunden IOGT-NTO, UNF, Junis och NSF.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer