Nykterhet

IOGT-NTO Ronneby får behålla Café Rådhuset

Efter starka protester får IOGT-NTO nu fortsätta att driva Café Rådhuset i Ronneby. Kommunen backar om den aviserade försäljningen.

I förra veckan stod det klart att kommunen i Ronneby tar bort IOGT-NTOs lokal – det gamla Rådhuset – från sin säljlista. Man hade tidigare planer att sälja det, men har nu alltså tänkt om. I lokalen driver IOGT-NTO sedan många år en uppskattad träffpunkt och kaféverksamhet.

– Vi har hyresavtal till och med den 31 december 2016 och som vi tolkar det så får vi vara kvar även efter det datumet. Det känns förstås väldigt positivt, säger Leif Ottosson på IOGT-NTO i Ronneby.

Han uppger att kommunen förmodligen tänkte ett extra varv och tänkte om efter att IOGT-NTO och personer som arbetar med kulturminnesvård högljutt protesterat mot försäljningen.

– Det har varit en stark opinion emot försäljningen. Jag tror att kommunen gjorde en översyn och insåg att huset har ett sådant kulturvärde att det är vettigare att vi fortsätter att driva det, säger Leif Ottosson.

Mer från Accent