Kampanj mot socialtjänsten

IOGT-NTO-insats mot hetskampanj

I en kampanj på sociala medier anklagas socialtjänsten för att kidnappa muslimska barn. ”Här kan vi med våra kontakter göra skillnad,” säger Britt-Marie Johansson, teamchef IOGT-NTO.

Flera av IOGT-NTO:s distrikt runtom i landet märker av den alltmer uppiskade och oroliga stämningen i kölvattnet av den massiva desinformations-kampanj som pågått sedan årsskiftet, och som riktar sig mot den svenska socialtjänsten.

– Vi hör om föräldrar som inte vill släppa sina barn till skolan för att de är rädda för att socialtjänsten kan komma och ta deras barn, säger Britt-Marie Johansson, IOGT-NTO:s teamchef i Svea Gävle Dala. 

Hon säger att det funnits embryon till kritik mot socialtjänsten redan tidigare, och påpekar att den kommit även från personer med svensk bakgrund. Hon menar att det snarast handlar om socioekonomiskt utsatta områden. Men sedan årsskiftet har stämningen piskats upp betydligt. Enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, är det aktörer med koppling till våldsbejakande extremism som ligger bakom den omfattande kampanjen i sociala medier. 

 – Den svenska socialtjänsten målas upp som monster i de här Facebookgrupperna. Där visas filmsnuttar som utger sig för att visa svenska förhållanden, men som inte visar svensk polis eller myndigheter. De kopplas ihop på ett försåtligt sätt med påståenden om övergrepp, det blir som en suggestion, säger Britt-Marie Johansson och fortsätter:

– Kampanjen underminerar förtroendet för samhället och för demokratin.

Britt-Marie Johansson. Foto: Privat

Genom att IOGT-NTO runtom i Sverige har många arabisktalande medlemmar (inte minst i Gävle) så finns det upparbetade kontaktvägar att nå ut menar Britt-Marie Johansson.

– Vi har medlemmar som öppnat upp och berättar vad som pågår, och det är tydligt att rädslan för svenska myndigheter har accelererat. 

IOGT-NTO i Gävle har nyligen genomfört ett projekt riktat mot utsatta grupper, främst kvinnor och barn. 

– Vi har hjälpt till med myndighetskontakter och mycket annat. Det är väldigt täta skott mellan olika grupper i vårt samhälle, väldigt segregerat, och det kan vara svårt på flera sätt att orientera sig i samhället och vara källkritisk.

Redan under projektet fanns planer på att bjuda in socialtjänsten, men på grund av pandemin blev det inte av då. Med utgångspunkt i det projektet kommer nu IOGT-NTO i Gävle arrangera ett informationsmöte i början av nästa vecka.

–  Vi bjuder in kvinnliga medlemmar, nyckelpersoner som vi har bra kontakt med.  De får träffa socialtjänsten och får information och utbildning om hur de arbetar, och möjlighet att samtala och ställa frågor. Beroende på resultatet av det mötet bestämmer vi sedan hur fortsättningen ska se ut, säger Britt-Marie Johansson.

Hon tror att IOGT-NTO kan spela en viktig roll i de här frågorna.

– Vi har kontaktvägar och förtroende. Här tror jag faktiskt att vi kan göra skillnad, säger hon.

MPF spårar kampanjen i sociala medier till en arabiskspråkig sajt som publicerat ett antal videoklipp om vad man hävdar är övergrepp från svenska myndigheter. Påståendena följer mönster från tidigare kampanjer mot Finland och Norge.

– Syftet med de här klippen är att skapa polarisering. Det är en påhittad berättelse om att svenska staten behandlar en viss grupp illa i samhället, säger Mikael Tofvesson, operativchef på MPF, till Svenska dagbladet, SvD.

Sveriges Imamråd och Förenade Islamiska föreningar i Sverige har gått ut med ett skriftligt uttalande där de tar avstånd från kampanjen. De uppmanar även imamerna i Sverige att ta upp kampanjen i samband med fredagsbönen.

– Imamerna spelar en viktig roll i samhället och i den muslimska minoriteten. Därför måste vi ge rätt information och hjälpa till att lösa problemet med desinformationen, säger Mahmoud Khalfi, ordförande i Sveriges Imamråd, till SvD.

I rådets pressutskick står bland annat:

”Imamer bör göra sitt yttersta för att motverka hatretoriken som spridit sig, upplysa sina respektive församlingar om osämjans frö som sås i samhället och hur man konstruktivt kan bidra med positiv förändring”.

Mer från Accent