IOGT-NTO

Inget samröre med SD

IOGT-NTO säger nej till allt samarbete med Sverigedemokraterna. Det beslutade förbundsstyrelsen vid sitt januarimöte.

Sedan tidigare finns två olika beslut, som fattats vid olika tidpunkter, som reglerar IOGT-NTO:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna. De två dokumenten har nu stöpts om till ett enda. I sak har ingen egentlig förändring skett, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero.

– Innebörden är att vi inte bjuder in Sverigedemokraterna, exempelvis till arrangemang som drogkampen, och vi tackar nej till eventuella inbjudningar från dem, säger han.

Skälet är att IOGT-NTO inte vill normalisera SD, och inte heller bidra till att ge dem en plattform.

– SD är ett parti som skiljer sig från de andra riksdagspartierna. IOGT-NTO är en organisation som bygger på alla människors lika värde, vi jobbar med flyktingfrågan och har ett globalt perspektiv. Vi väljer själva vilka vi vill samarbeta med, och vi har helt olika värdegrunder, säger Johnny Mostacero och tillägger att alla medlemmar ska kunna känna sig trygga i IOGT-NTO:s verksamheter.

När det gäller frågan om uteslutning säger Johnny Mostacero att den redan är tydligt reglerad.

– En medlem som motverkar organisationens syfte kan uteslutas, det finns redan i våra grundsatser.

Mer från Accent