Våra gårdar

Hallå där Simon Svensson, ny vd på Våra gårdar

Simon Svensson, fastighetsansvarig på Våra gårdar, har utsetts till ny vd för organisationen. Han efterträder Tomas Olli den 15 oktober.

Grattis till nya jobbet! Vad lockade dig att söka tjänsten?

– Efter att ha varit i den här världen i närmare nio år, först som styrelseledamot och sedan som handläggare av fastighetsfrågor, kände jag att jag skulle vilja vara med att påverka mina hjärtefrågor på en beslutsfattande nivå. Jag tror att det kan bli en bra utveckling för både mig och för Våra gårdar.

Vad är det första du ska ta itu med?

– På grund av det minskade ekonomiska stödet från IOGT-NTO har vi inte råd att återbesätta någon ny bygghandläggare på heltid så jag kommer att behålla en del av de frågorna, och så ska vi hitta en lösning för resten.

Vad kan du tillföra Våra gårdar?

– Jag tycker att det kan vara en styrka att chefen har kompetens i fastighetsfrågor och kan vara ett bollplank för andra i frågor som rör vår kärnverksamhet. Och så har jag ett brett kontaktnät runt om i landet.

Varför behövs Våra gårdar?

– Det är forumet för föreningar som äger eller hyr lokal. Våra medlemmar kommer inte bara från IOGT-NTO-rörelsen utan från hela den samlade nykterhetsrörelsen, med bland andra Blå bandet och Frisksportarförbundet. I riksorganisationerna finns sällan fastighetsfrågor på agendan. Våra gårdar blir plattformen där man möts och får hjälp och stöd.

Vad är det bästa med Våra gårdar?

– Att vi inte jobbar för egen vinning, utan för andra. Det är fantastiskt att få möta alla ideella personer som lägger så mycket tid och engagemang på föreningslokalerna. Det är ett godhjärtat ändamål och ett meningsfullt jobb.

Bakgrundsljuden avslöjar att du är ute och åker. Var befinner du dig någonstans?

– Jag sitter i en buss på väg till IOGT-NTO-lokalen i Flen som fått bidrag av Boverket för ett byte av yttertaket. Varje år gör vi en rundresa tillsammans med Boverket, Folkets hus och parker och Bygdegårdarna. Det är ett bra nätverk för att stärka stödet till samlingslokaler.

Var har ni mer varit?

– I förmiddags var vi i Nyköping och besökte en bygdegård och Södermanlands länsmuseum. I Flen ska vi, förutom IOGT-NTO-lokalen, också besöka Folkets hus och i morgon reser vi till Uppland där vi ska delta i ett seminarium om samlingslokaler. När man är ute så här får man verkligen se hur villkoren är ute i verksamheten.

Mer från Accent