Nykterhet

Hallå där Olle Häggström…

Olle Häggström. Foto: Pierre Andersson

 …VD på Våra Gårdar, paraplyorganisationen för nyktra samlingslokaler som firar 70-årsjubileum i år.

Våra Gårdar bildades 1942. Varför just då?

– Nykterhetsrörelsen har ju ägt hus mycket längre än så förstås, men det hängde samman med att man ville samordna sig av ekonomiska skäl i samband med att statliga bidrag till lokalerna infördes. Bygdegårdarna bildades samtidigt.

Hur skiljer sig Våra Gårdar av idag från dåtidens organisation?

– Vår roll har vidgats. Två exempel är bioverksamheten – som mest hade vi 200 lokaler med bio anslutna – och vår konstverksamhet. Där har vi idag 3500 konstverk deponerade i lokaler runt om i landet.

Vilka är utmaningarna för de kommande åren?

– Att lokalerna har en standard och följer både teknik- och verksamhetsutvecklingen in i 2010- och 2020-talet. Vi har ofta bra möteslokaler men de är kanske inte alltid så bra som verksamhetslokaler. De måste bli mer flexibla med fler små rum och inte bara ett stort som det är i många fall. Där har vi en utmaning i att förändra samtidigt som vi klarar ekonomin. En annan viktig fråga är att lokalerna ska vara tillgängliga och användbara för barn- och ungdomar, något som inte minst handlar om attityder.

Pierre Andersson

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer