IOGT-NTO

Hallå där Alexander Admell
– ny biträdande generalsekreterare

Du efterträder Eva Blomqvist som biträdande generalsekreterare på IOGT-NTO den 3 november. Vad har du gjort tidigare?

– Just nu är jag generalsekreterare för AMREF Flying Doctors i Norden. Det är Afrikas största och äldsta hälsoorganisation. Mitt uppdrag har varit att utveckla och leda den nordiska organisationen och att vända vår insamling från institutionella givare till företag och privatpersoner. Dessförinnan jobbade jag på Greenpeace Norden som insamlings- och kommunikationschef.

Vad gjorde att du valde att gå till IOGT-NTO?

– Jag har alltid varit intresserad av nykterhetsfrågor. Ett engagemang som växte ännu starkare under mina Afrikavistelser, jag tycker att ett av de största hindren i utvecklingsländerna är beroendet. Mycket av utvecklingsarbetet i Afrika hämmas av allt det missbruk som finns där och som leder till allt från trafikolyckor till våld. Dessutom skapar dessa beroende ekonomiska och sociala effekter i länder där information och prevention mot alkohol i princip saknas.

– Jag är uppväxt och har pluggat i Lund och var under min studietid en del av alkoholkarusellen. Men jag har aldrig förstått varför alkohol är så viktigt i vår kultur och i mångas liv.

Hur ser du på ditt framtida ansvarsområde, det handlar bland annat om värvning?

– Att IOGT-NTO håller fokus på värvning är ett absolut måste. Men det är också viktigt att prata om medlemskapet som verktyg och tillgång, det får inte bara handla om att fylla namn i en databas. Strategin bör vara att dom vi värvar också ska engageras på något sätt.

– Jag tror att det finns potential att värva mycket mer än vad IOGT-NTO gör idag. Våra drygt 30 000 medlemmar motsvarar ungefär tre procent av alla helnyktra i Sverige om vi ska tro de undersökningar som finns, det är en bra siffra men vi måste fortsätta öka antalet medlemmar för att fortsätta vara en stark och aktiv folkrörelse.

Mer från Accent