Värvning

Gott hopp om att nå medlemsmålet

IOGT-NTO har fått 3700 nya medlemmar i år. Målet är att organisationen ska nå upp i 4000 – något som Eva Blomqvist, biträdande generalsekreterare, tror är fullt möjligt.

Så här veckorna innan jul är värvningen inne i slutspurten. Det uppsatta målet på 4000 nya medlemmar 2013 är inte riktigt uppnått, men snudd på. Omkring 300 saknas fortfarande. Därför är det viktigt att fortsätta värva in i det sista, menar Eva Blomqvist, biträdande generalsekreterare på IOGT-NTO.

– Ute i distrikten värvas det mycket i samband med olika Vit Jul-aktiviteter och förbundet värvar centralt på olika köpcentra. Vi tror och hoppas att värvningen ska intensifieras ytterligare ju närmare jul vi kommer. Vi har blivit bättre på att koppla ihop Vit jul och värvning, så att det inte bara handlar om ställningstaganden under själva julhelgen, utan man kan ställa frågan till den som tar ställning för Vit jul om han eller hon också kan tänka sig att bli medlem. Så ja, jag är försiktigt positiv och hoppas att vi ska uppnå målet, säger Eva Blomqvist.

Hon håller även tummarna för att de två nya somaliska IOGT-NTO föreningar som nyligen bildats i Kronoberg hinner registrera sina medlemmar innan nyår. I så fall handlar det om flera hundra nya medlemmar.

– Vi har också en annonskampanj på olika webbplatser de kommande två veckorna, där vi gör reklam för Vit jul. Jag tror att många tänker till lite extra kring sina alkoholvanor kring jul när de ser vår kampanj, säger Eva Blomqvist, som anser att alla bäckar små är viktiga.

Sammanfattningsvis tycker hon att 2013 har varit ett bra värvarår – även om det blev en svacka under sommaren.

– Vi tuffade på bra med 2000 nya värvade före sommaren. Men efter sommaren har vi inte riktigt kommit ikapp, säger hon.

Hon lyfter särskilt fram kampanjen ”Fika för alla”, som ägde rum 15 september-15 oktober som mycket lyckad.

– Vi har fått oerhört bra respons från våra föreningar och distrikt, de har känt sig bekväma med detta. Att mobilisera på många på så många platser runt om i landet har varit fantastiskt. Så det kommer vi garanterat att göra om, konstaterar Eva Blomqvist, som också lyfter fram de stora värvningssatsningarna på landets största centralstationer som mycket lyckade.

Mer från Accent