Kenya

Gick från missbruk till att hjälpa andra

Paul Mburo kämpade sig igenom åren på universitetet – men priset blev högt. Nu hjälper han andra som hamnat i missbruk.

Paul Mburu växte upp på landsbygden i Kenya nära gränsen till Uganda. Som son till bönder, och med tolv syskon, var det ingen självklarhet att han skulle studera.

– Jag hade turen att mina föräldrar hade råd att betala min universitetsutbildning – men däremot hade jag inte förberett mig på kostnaden för att vara student, och för att försörja mig och överleva. Jag behövde pengar och det gjorde att jag började sälja droger, berättar han. 

Han tog sig igenom fyra års studier av internationella relationer, men under tre av dem sålde han droger för att bekosta sitt uppehälle. Han missbrukade också själv. När det var svårt att sälja började han begå småbrott och det slutade med att han blev arresterad. 

– Jag satt en månad i arresten och det blev ett slags uppvaknande för mig. Även om jag inte slutade med drogerna direkt så var det som att det gick upp för mig att det inte skulle sluta bra om jag fortsatte. 

Efter ett tag sökte han hjälp hos ett mentorprogram på universitetet – även om han hade vetat om att de fanns så hade han aldrig tänkt att han själv skulle söka hjälp där. 

”Jag kunde ha fastnat i väldigt dåliga vanor, men fick stöd att skapa positiva vanor istället.”

Paul Mburu, Soberlife Mentorpship Society

– Nu försöker jag hjälpa andra och lära dem att inte hamna så djupt i det negativa. Jag kunde ha fastnat i väldigt dåliga vanor, men fick stöd att skapa positiva vanor istället. När jag slutade på universitetet var jag på god väg mot tillfrisknande. 

2012 grundade Paul Mburu Soberlife Mentorpship Society. Organisationens kontor ligger i Nairobi, Kenyas huvudstad – men har också spridits internationellt och växer varje dag – och har nu inlett ett samarbete med World fereratin Against Drugs, WFAD. Han är glad över att kunna utveckla organisationen på den internationella arenan.

– På det sättet kan jag ta med röster från min rörelse och göra dem hörda internationellt. Jag kan också höra vad andra runt om i världen har att säga och ta med det det till medlemmarna i min organisation, säger han.

Paul Mburu på WFAD:s världsmässa i juni. Foto: Johanna Andersson

Nu försöker han sprida positiva ideal till andra som fastnar i destruktiva vanor och uppskatta livet som det är.

– Jag insåg att jag var tvungen att uppskatta livet som det är i Afrika, och att jag inte är den enda som går igenom det här. Jag tror det är viktigt att ändra perspektiv för att känna sig själv och acceptera vem och vart du är. 

”Det behöver inte handla om stora ekonomiska medel. Att stärka känslan av gemenskap i samhället och hjälpa varandra är något vi kan göra oavsett hur mycket resurser som finns.”

Paul Mburu, Soberlife Mentorpship Society

Att förneka sig själv och tro att man inte har en framtid är något som enbart skapar en negativ livsstil tror han, och han vill därför få människor att sluta förneka sig själva och sina förmågor.

– Det behöver inte handla om några stora ekonomiska medel. Att stärka känslan av gemenskap i samhället och hjälpa varandra är något vi kan göra oavsett hur mycket resurser som finns. Det går att göra med små medel. 

Paul Mburu har talat inför FN två gånger och pratade om internationella relationer och engagemanget i gräsrotsrörelser. Samröret med internationella rörelser tycker han är väldigt viktigt för att stärka det lokala samhället. 

– Vi kan jobba för att stärka unga människor – ge dem en känsla av makt och att de tillhör världen. 

Mer från Accent