Förebyggande

Världsmässa mot droger i Göteborg 

Nästa vecka håller World Federation Against Drugs sitt åttonde världsforum i Göteborg.

Världsmässan kommer för andra gången anordnas i Göteborg av World Federation Against Drugs, WFAD, tillsammans med  European Cities Against Drugs, ECAD, som anordnar sin 27:e Mayors’ Conference. WFAD:s generalsekreterare Regina Mattsson tycker att det är roligt att mässan för en andra gång kommer att anordnas på hennes hemmaplan. 

– Jag hoppas på ett spännande program med talare från nästan alla världsregioner. Vi har medlemmar över hela världen och kan tillsammans lära oss av den forskning som finns och utbyta erfarenheter. 

Hon säger att hon i synnerhet kommer att följa diskussionen om hur förebyggande arbete kan utföras i en tid av kris.

– Det är ju extra aktuellt nu i och med Ukraina, men också på grund av andra krisdrabbade områden runt om i världen. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) kommer att prata om det förebyggande arbetet i kris, och särskilt lyfta barnperspektivet. 

Världsmässan kommer också att lyfta forskning om skillnader i effektiviteten i påverkansarbete beroende på könstillhörighet.

–  Det är tydligt att förebyggande åtgärder inom skola och lokalsamhället inte fungerar lika bra för tjejer som för killar när insatserna inte är könsspecifika eller utvärderade baserat på könstillhörighet. För tjejer gör det förebyggande arbetet inom familjen mest skillnad, medan åtgärder inom lokalsamhället och skolan främst gynnar pojkar. Mer forskning behövs också inom HBTQ+ för att kartlägga de bästa förebyggande åtgärderna. 

Cirka 180 av WFAD:s 360 medlemsorganisationer är baserade i afrikanska länder och Afrikanska unionen kommer att vara på plats och prata om sitt policydokument Strategisk vision för Afrika, som tagits fram tillsammans med UNODC. 

– Vi vill säkerställa det perspektivet för våra medlemmar. Dels för att vi har många medlemmar i Afrika – dels för att vi vill belysa barriärer som finns för recovery inom ramen för kön- och etnisk tillhörighet i alla delar av världen, säger Regina Mattsson. 

Världsmässan kommer att genomföras fysiskt på Elite Park Avenue Hotel, men i hybridform. Det kommer även att vara möjligt att delta digitalt.

Mer från Accent