NSF

Stämma avgör fortsatt nykterhet

I helgen hålls Scouternas stämma i Västerås. Då avgörs om Scouterna ska fortsätta att vara en nykter organisation eller om alkohol ska tillåtas vid vissa tillfällen.

När riksorganisationen Scouterna, dit även Nykterhetsrörelsens scoutförbunds (NSF) scoutkårer är anslutna, hade stämma senast fattades beslut om att alla arrangemang i Scouternas regi ska vara alkoholfria. Det gäller även ledarträffar då samtliga deltagare är över 18 år. Beslutet kom till efter en motion från NSF och fick stort stöd. Nu ligger två olika motioner som vill riva upp beslutet.

– Det blir en av de stora uppgifterna för oss som representerar NSF på stämman, säger Oscar Johansson, som representerar Värends scoutkår i Växjö.

Han tycker det är svårt att förutse hur det ska gå.

– I diskussionerna har det varit både för och emot. Många tycker att ledare kan få dricka och få avgöra själva hur mycket som r måttligt, men andra tycker att alkohol inte platsar i en ungdomsorganisation oavsett om det bara är vuxna med vid tillfället, säger han.

Oskar Johansson har själv skickat in en motion till stämman.

– Jag har föreslagit att vi ska byta ut EU-märket på våra skjortor mot ett märke med symbolen för europaregionerna för Världsorganisationerna. Nu har vi tre märken: en svensk flagga, ett som symboliserar Världsorganisationen och ett som symboliserar EU. EU-märket tycker jag inte passar in. Det vore mer relevant med europaregionens symbol, säger han.

Han är inte så hoppfull om att få igenom motionen.

– Styrelsen har yrkat avslag och oftast går stämman på det som styrelsen föreslår, men jag hoppas att folk ställer sig på min sida, säger han.

Oskar Johansson ser mycket fram emot att åka till stämman – eller demokratijamboree, som det heter på scoutspråk, där stämman är en del, men även förberedelser ingår.

– Det är min första demokratijamboree. Jag ser mest fram emot att träffa människor som jag känner, men också att få vara med och fatta intressanta beslut.

Är det någon särskild fråga som engagerar dig?

– Ja, det finns ett beslut på att sänka åldern för ett av våra arrangemang, Explorerbelt, till 15–18 istället för 16–20 som det var tidigare. Nu finns en motion om att höja åldern igen och den stöder vi. Vi tycker femton är för ungt, 16 är nästan på gränsen, säger Oskar Johansson.

På måndag får vi veta hur det har gått.

Fotnot: Explorer Belt innebär att man, tillsammans med kompis, gör en fysiskt utmanade vandring under ungefär tio dagar i ett annat land. Paret ska själva planera vandringen, med mat, uppgifter, logi och klara mötet med främmande människor.

Mer från Accent