IOGT-NTO

Första mötet inför förändringen

Våren är distriktsårsmötestider. I Jämtland blev årets möte avstamp inför det förändringsarbete som ska leda till mer engagemang inom IOGT-NTO.

Lördag den 2 april klockan 09.00. Det är dags för distriktsårsmöte och i den stora salen i Lyransgården i Fåker utanför Östersund är det uppdukat med fika: smörgåsar och kaffe.

Anna Österholm slår sig ner med kaffekoppen bredvid några kamrater från IOGT-NTO. De är på plats som besökare, själv är hon ombud. Och hon har laddat upp.

– Ja, verkligen. Jag har läst handlingarna och så har jag med protokollet från förra året för att se att det funkade, det som bestämdes då, säger hon.

Det mest spännande under dagen tror hon kommer bli diskussionen om arbetsplanen.

– Arbetsplanen är mest spännande, för det gör sig ju inte i en handvändning att plöja igenom den här, säger Anna Österholm och visar den digra listan över saker som distriktet ska göra det kommande året.

– Man kan inte kräva att distriktsstyrelsen ska göra allt, det måste vara folk som ställer upp. Men det är en förmån att få arbeta i nykterhetsrörelsens tjänst, säger hon.

Klockan 10.15 kliver distriktsordförande Björn Karlsson upp i talarstolen. Han öppnar mötet och talar om året som gått.

– Det är lätt att leda det här distriktet. Firman går bra. Vi har nått alla våra värvarmål de senaste två åren, vi har nettoökat, och ekonomin går bra. Vi har också fått möjlighet att bli försöksdistrikt från och med i år och sex år framåt, och vad det betyder ska vi reda ut i dag.

På projektorduken bredvid Björn Karlsson kommer en powerpointpresentation upp. Där beskrivs målet med det försök som skall göras:

”Distriktets uppdrag, i tillägg till stadgarna, är att inom ramen för testverksamheten skapa nya strukturer för verksamhet där enskilda medlemmar kan ge uttryck för sitt engagemang.”

– Det handlar mycket om demokratifrågor. Tanken framöver är att alla medlemmar ska kunna vara ombud på ett distriktsårsmöte. Alla ska omfattas av demokratitänket. Föreningarna ska inte avvecklas utan finnas kvar, men vi behöver testa olika former av verksamhet. Vi behöver hitta nya former för engagemang och komma med lite fria tankar. Från det här distriktsårsmötet och framåt – hur kan vi hitta nya vägar?

Distriktsordförande Björn Karlsson talar. Foto: Nathalie C. Andersson
Distriktsordförande Björn Karlsson talar. Foto: Nathalie C. Andersson

Björn Karlsson talar om förändring. En förändring som är en del av den strategi som IOGT-NTO:s kongress antog i somras. Den stora frågan är hur engagemanget kan ökas inom organisationen. Fyra distrikt har frivilligt anmält sig för att under de kommande sex åren testa nya former av organisering.

IOGT-NTO i Jämtland är ett av de fyra pilotdistrikten. Här ska distriktet prova att förflytta fokus från verksamhet i föreningarna till verksamhet på distriktsnivå. Föreningarna ska finnas kvar, men demokratin ska komma närmare medlemmarna genom att alla medlemmar inbjuds att vara ombud på kommande distriktsårsmöten i Jämtland. Det skiljer sig från dagens organisering där föreningarna väljer ombud till distriktsmötet och ombuden representerar föreningarna.

Reaktionerna bland de närmare 50 närvarande medlemmarna varierar. Agneta Strindlund är vagt positiv.

– Ofta kan det vara bra om man förändrar något, då kan energin få en ny skjuts, säger hon.

Gudrun Johansson sticker ut hakan än mer.

– Jag tror att det är bra. Ju fler medlemmar vi får desto mer kan vi påverka. Kanske ger det här ett nytänk som kan locka fler att vara med. Det behövs ju nya medlemmar, för det faller ju ifrån människor, säger hon.

Förbundsordförande Johnny Mostacero pratade om engagemang och känsla av sammanhang. Foto: Nathalie C. Andersson
Förbundsordförande Johnny Mostacero pratar om engagemang och känsla av sammanhang. Foto: Nathalie C. Andersson

Precis innan lunch tas engagemangsdiskussionen till en vidare nivå. Förbundsordförande Johnny Mostacero har blivit inbjuden för att prata om engagemang och hur engagemanget hänger ihop med en känsla av sammanhang, KASAM.

Alla får ett papper där de ska fylla i 13 frågor om hur de upplever sin känsla av sammanhang inom IOGT-NTO. Plötslig tystnad utbryter i salen. En förtätad koncentration som varar i flera minuter.

Sedan samlas papprena in och sammanställs. Och resultatet?

– Ni har en hög känsla av sammanhang. Nu ser vi till att sprida den till andra som inte är här i dag, säger Johnny Mostacero från talarstolen.

Mötet leddes av ordförande Jennifer Oskarsson som tillsammans med sekreterare Thomas Stensson var mötespresidium. Foto: Nathalie C. Andersson
Mötet leds av ordförande Jennifer Oskarsson som tillsammans med sekreterare Thomas Stensson är mötespresidium. Foto: Nathalie C. Andersson

Klockan 13.30 drar den formella delen av årsmötet igång. Men några större diskussioner blir det inte. Beslut efter beslut klubbas igenom. Arbetsplanen röstas igenom utan kommentarer. Hela den avgående styrelsen får förnyat förtroende och förhandlingarna avslutas i förtid.

Men kanske betyder det bara att alla är eniga.

– Jag har varit på 15 föreningsårsmöten i år och förankrat det här förändringsarbetet och jag har inte hört någon som är emot, säger omvalde distriktsordförande Björn Karlsson.

Nu börjar det riktiga förändringsarbetet – men exakt hur det ska gå till är ännu inte klart.

– Vi börjar från noll. Jag kommer börja med att gå igenom en lista med alla direktanslutna och tala om att demokratin har förändrats. Vi ska försöka inbjuda alla nyvärvade så att de också känner sig välkomnade och som en del av rörelsen, säger Björn Karlsson.

Han ser fram emot att tillsammans med de andra i distriktet hitta nya vägar för engagemang.

– Målet är att engagera fler och att alla ska känna att de kan och får vara med på sina villkor. Jag ser fram emot att fler ska delta i verksamheten och att vi ska lyckas engagera. Förhoppningen är att medlemmarna redan i höst i år ska märka av det här och känna att det har skett en förändring.

Mer från Accent