Nykterhet

Föreningsmänniska? Grattis, då lever du längre!

Människor som är aktiva i föreningslivet lever längre än de som inte har samma sociala nätverk. Det visar en studie från Österbotten i Finland.

Läkaren Markku T Hyyppä har studerat finlandssvenskar i Österbotten och har funnit att deras rikliga socio-kulturella kapital i form av föreningsengagemang gör att de lever betydligt längre än genomsnittet.  Oberoende av andra hälsofaktorer så gör de sociala nätverken att man lever längre och skattar sin hälsa högre.

– Folket i Österbotten, det vill säga den svenskspråkiga minoriteten, känner sig friskare och är mindre sjuka än Finlands genomsnittbefolkning, säger Markku T Hyyppä.

Hyyppä visar att effekten på hälsan inte är beroende av engagemang i idrottsaktiviteter, utan blir lika stor i schackföreningen och kören som i fotbollsföreningen.

– Österbottningar motionerar mindre och äter ohälsosammare än genomsnittfinländare, förklarar Markku T Hyyppä.

– Att Hyyppä lyfter fram att det är organisationerna i det civila samhället som är den viktigaste förklaringen till den bättre folkhälsan är mycket spännande, säger Anna Carlstedt, ordförande i IOGT-NTO och Forum för frivilligt socialt arbete i ett uttalande. Att tilllit, gemenskap och förtroende är viktigt vet vi ju, men här får vi ordentliga siffror och statistik kring värdet av ett aktivt föreningsliv.

Pierre Andersson

Mer från Accent