sparande

Fondsparande ger pengar till IOGT-NTO

För sex år sedan tog God fond över förvaltningen av IOGT-NTO:s och Missionskyrkans Eldsjälfonder. Målet var effektivare förvaltning och mer pengar att dela ut. Och så har det blivit.

– Kapitalet i Eldsjäl kom huvudsakligen från de egna medlemmarna och föreningarna. Eldsjäl hade stora planer, men tyvärr så hade bolaget inte lyckats nå den nivå i kapitalet som krävdes för att få lönsamhet i verksamheten, säger Peter Roland, vd i God fond och God dryck.

När God fond år 2011 tog över förvaltningen av Eldsjälfonderna innebar det att IOGT-NTO blev en av fondens sju så kallade välgörenhetspartners. Övriga välgörenhetspartners är Barncancerfonden, Hand in hand, Läkare utan gränser, Rädda barnen, SOS barnbyar och Stockholms stadsmission.

Cirka 1 600 sparare, privatpersoner och föreningar, har följt med från IOGT-NTO:s Eldsjälfonder, och tillsammans sparar de 160 miljoner kronor. Det totala sparandet i fonden uppgick till 988 miljoner kronor det senaste månadsskiftet.

–Till och med 2016 har IOGT-NTO fått 824 659 kronor av God fonds vinst. Samtidigt har fondavgiften genererat ytterligare 1 828 386 kronor, pengar som delats mellan IOGT-NTO och Missionskyrkan, säger Peter Roland.

God fond startades 2009 av stiftelsen Good Cause. Precis som för systerbolagen God el och God dryck så finns inget privat vinstintresse i företagen; vinsten går till bolagets välgörenhetspartners. God fond Sverige och världen startades med målet att kombinera etiskt och hållbart sparande med bra avkastning för spararen, samtidigt som fondbolagets vinst går till att förbättra världen genom dess välgörenhetspartners.

Peter Roland, vd God fond. Foto: God fond.

– Sedan IOGT-NTO blev välgörenhetspartner 2011 har värdet på fonden för fondspararen ökat med mer än 100 procent. Samtidigt har pengarna IOGT-NTO fått kommit till nytta i organisationen, säger Peter Roland.

Det är spararna som bestämmer hur fondens vinst ska fördelas mellan dessa välgörenhetspartners.

– En sak som IOGT-NTO:s medlemmar kanske inte vet är att om de sparar i God fond och vill att överskottet ska gå till IOGT-NTO så måste de göra ett aktivt val. Annars fördelas deras andel av överskottet till alla förmånstagare, tillägger Peter Roland.

År 2014 togs förvaltningen av God fond Sverige och världen över av SPP fonder.

– Ett syfte med övertagandet var att ytterligare effektivisera förvaltningen och där igenom kunna dela ut ännu mer pengar till God fonds välgörenhetspartners.  Ett annat syfte var att kunna ta del av SPP fonders stora fokus på hållbarhet. De etiska kriterierna har förbättrats ytterligare och sedan 2015 är fonden även fossilfri, säger Peter Roland.

God fond Sverige och världen investerar i hela världen men med tyngdpunkt i Sverige. Fonden tar ut en årlig fast förvaltningsavgift på 0,85 procent.

– Historiskt har vi haft väldigt bra avkastning, sedan 2009 har årsavkastningen i snitt varit drygt 12 procent.

Målet för framtiden är enligt Peter Roland att ”ligga i framkant med hållbarhetsfokus och en positiv koppling till avkastningen.”

– Vi tror att hållbara företag inte bara är bättre för världen, utan också värdeskapande. Det finns många på marknaden som vill ta del av sparpengar och konsumenten kan känna sig både vilsen och uppgiven. Vi ska vara transparenta och ärliga. Vi vill också fördjupa samarbetet med de fantastiska partners vi har.

Mer från Accent