Nykterhet

Folkhälsoinstitutet lyfter upp IOGT-NTO-projekt i Västra Götaland som ett positivt exempel

Anneli Simu-Gunnarsson

I snart tre år har IOGT-NTO arbetat för en hälsofrämjande miljö vid tre folkhögskolor i Västra Götalandsregionen. Nu lyfter Folkhälsoinstitutet fram det lyckade treårsprojektet som ett positivt exempel. Det kommer att presenteras vid ett seminarium under Folkhälsostämman i Stockholm den 23-25 april.

Anneli Simu Gunnarsson är en av projektledarna.

Hur känns det?

Det känns jätteroligt och hedrande att bli inbjuden Folkhälsoinstitutet. Projektet har fungerat väldigt bra. Både ledning och personal vid skolorna har köpt hela paketet och vi hoppas att våra idéer om en hälsofrämjande arbetsmiljö ska spridas till andra delar av landet och till andra skolformer. Näst på tur står IOGT-NTOs egna folkhögskolor.

Vad går projektet ut på?

Det innehåller teman som kost, tobak, sömn, alkohol och narkotika. Målet är att deltagarna ska utveckla metoder för att arbeta hälsofrämjande och stärka och bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Allting hänger ju ihop. Om man sköter om sig själv och sin kropp kan man exempelvis hantera stress bättre. Därmed minskar risken för att börja röka och dricka.

Vad gör ni rent konkret?

Vi har exempelvis gjort en enkät om hur man mår, äter och sover, som deltagarna på folkhögskolorna får fylla i. resultaten presenteras för personalen som får fundera på hur de kan jobba vidare. Är de nöjda eller finns det något man kan förändra? Vi har också utbildningar för personalen i motiverande samtal, vi har kurser om narkotika och ADHD och ett färdigt temapaket om alkohol och narkotika som personalen kan använda sig av-

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer