Engagemang

Fokus på engagemang ska locka fler

IOGT-NTO engagerar – det är namnet på ett nytt koncept  som ska göra det lättare att tillvarata engagemang i IOGT-NTO:s frågor och att värva nya medlemmar. 

– Det här är en väg att hitta nya sätt att kicka igång engagemanget på, sa Andrea Lavesson, biträdande generalsekreterare i IOGT-NTO, när hon tillsammans med kommunikations- och påverkanschef Linda Engström presenterade materialet.

Det nya konceptet har diskuterats med distrikts- och utvecklingskonsulenter, på regionala kurshelger, och nu senast med distriktens ordföranden och kassörer på septemberkonferensen i Karlstad.

– Vi har lyssnat på de synpunkter vi fått och slipar på innehållet in i det sista inför lanseringen den 1 november, säger Dennis Greve, verksamhetsutvecklare, som från den 25 oktober är vikarierande chef för IOGT-NTO:s engagemangsavdelning.

Konceptet tar ett samlat grepp när det gäller att engagera och värva nya medlemmar. Utgångspunkten är att engagemang kan se ut på många olika sätt, och förhoppningen är att fler ska våga prova på. Är man inte beredd att bli medlem direkt så ska man kunna välja andra sätt att engagera sig i IOGT-NTO:s frågor, till exempel genom att delta i någon kampanj, ge en gåva eller anmäla sig till nyhetsbrevet och hålla sig uppdaterad inom ämnesområdet.

Tyngdpunkten har gått från att tala om värvning till att tala om engagemang. Varför?

– Om vi bara talar om värvning så tappar vi människor som sympatiserar med oss och som gillar vad vi gör, och som vill göra något, men som inte vill bli medlemmar. Det är ju inte bara våra medlemmar som tycker att alkoholskatten ska höjas eller som vill få bort alkoholglass, säger Dennis Greve.

Det är ju inte bara vår medlemmar som tycker att alkoholskatten ska höjas eller som vill få bort alkoholglass.

Ingången är att tala om varför det ofta är den som avstår från alkohol som avkrävs en förklaring av omgivningen, för att sedan föra samtalet vidare in på alkoholnormen och hur man kan engagera sig. Tanken är att den värvaren talar med ska uppmuntras att själv berätta hur hen skulle vilja engagera sig säger Dennis Greve.

– Det är ett material som ska ge den som är ute och värvar stöd att känna sig trygg  med att tala om sitt eget engagemang.

materialDen 1 november kommer det att finnas material att ladda ned digitalt och samla i en pärm. Materialet kommer sedan att uppdateras efterhand. Planen är att i nästa steg utöka med en digital presentation, en guide med direktlänkar till insamlingssida, medlemssida och prenumerationssida.

– Vi kommer att bygga vidare på detta och koppla på olika kampanjpaket, bland annat om alkohol och hälsa inför Vårruset, säger Dennis Greve.

Aage Kilsand, distriktsordförande i Skåne, som har som mål att nettoöka i år, är lite bekymrad över medlemsläget, men konstaterar att ”Vi har några månader kvar”.

– Spontant tycker jag att det här materialet verkar bra. Ibland upplever jag att kansliet gödslar oss med papper om saker vi ska göra, och det är svårt att hinna med, men det här känns bra. Och det är bra att det varit en dialog med ledningen kring materialet.

Ibland upplever jag att kansliet gödslar oss med papper om saker vi ska göra, och det är svårt att hinna med, men det här känns bra.

Han tycker att det är viktigt att materialet finns i pappersform och att det går att uppdatera.

– Det är också bra att det finns med information om nykterhetsrörelsen och de andra förbunden när man pratar med folk och de har frågor.

En farhåga som kom upp när konceptet presenterades var att det kan bli svårare att värva en person som medlem, när hen lika gärna kan välja att i stället engagera sig i en kampanj eller ge en gåva.

– Den risken finns ju alltid. Folk är lite bekväma och rädda för att få krav på sig att åta sig uppdrag och ta på sig en massa saker. Jag tror att det är bra att ta det lite lugnt, låta folk känna sig för och bli bekväma med rörelsen. Om man hugger tag i folk för mycket kan de bli överrumplade och säga ja utan eftertanke, och sedan kanske de ångrar sig, säger Aage Kilsand.

Margit Ulander, ordförande i Västernorrland, är i dagsläget inte särskilt bekymrad vare sig för medlemssiffrorna eller för engagemanget.

– Vi är väldigt många som är engagerade här, och det ser vi ju resultat av. Vi har Olle Häggström som utvecklingschef, han kan rörelsen på sina fem fingrar och engagerar oss alla! Och på konferensen fick vi mer kött på benen, säger hon.

Vi är väldigt många som är engagerade här, och det ser vi ju resultat av.

Även Margit Ulander betonar vikten av att materialet finns i pappersform.

– Ofta är de vi värvar lite äldre och många är inte så digitaliserade, de har kanske inte ens en dator.

Det som oroar henne mer än medlemsantal och engagemang är hur verksamheten ska finansieras i framtiden.

– Det har inte tagits så väl upp hos oss när vi bett folk att skänka pengar. Men det är ju ett måste, vi behöver andra inkomstkällor än Miljonlotteriet, säger Margit Ulander.

Mer från Accent