Storbritannien

Fler nykterister i Storbritannien

Unga människor leder trenden där allt fler människor väljer bort alkohol helt. Det visar ny statistik från Storbritannien.

Den brittiska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån presenterade nyligen en undersökning om människors dryckesvanor. Den visar att 21 procent av den vuxna befolkningen i Storbritannien nu väljer bort alkoholen helt – en ökning från 19 procent i den förra undersökningen från 2005.

Det är framför allt gruppen 16–24-åringar som står för förändringen, rapporterar The Guardian – i den gruppen har andelen helnyktra ökat med över 40 procent mellan 2005 och 2013. Undersökningen visar också att berusningsdrickandet i Storbritannien minskar.

I Sverige svarar omkring 13 procent av kvinnorna och 10 procent av männen att de inte har druckit alkohol det senaste året.

Läs mer hos The Guardian.

Mer från Accent