Nykterhet

Fast i fikat?

IOGT-NTO är en organisation som prioriterar arbete emot alkohol och andra droger. Men enligt föreningarnas årsrapporter är det vanligast att man träffas internt och umgås med varandra. De utåtriktade aktiviteterna är få.

IOGT-NTO ska bidra till att minska alkoholkonsumtionen, vara en aktiv samhällsaktör och en stark folkrörelse. Det är några av de mål som medlemmarna i IOGT-NTO via kongressen har satt upp för sin verksamhet. Men enligt den årsrapport där föreningarna redovisar vad de gjort under det senaste året är det få föreningar som arrangerar utåtriktade opinionsbildande aktiviteter.

Exempelvis hade de 350 föreningar som skickat in en årsrapport under 2010 i genomsnitt arrangerat 1,25 opinionsbildande aktiviteter. Medan man haft i snitt 7,58 interna föreningsträffar under året. Nio av tio föreningar har inte arrangerat någon antilangningsaktivitet, två av tre har inte haft någon aktivitet under Folknykterhetens vecka. Och åtta av tio gjorde ingen Vit Jul-aktivitet. Per Åke Lundin som sammanställt rapporten skriver som slutsats att föreningarna är duktiga på att hålla i gång själva apparaten med styrelsemöten och föreningsmöten men att föreningarna inte verkar vara plattformen för det opinionsbildande arbetet.

Accent har träffat två föreningar för att höra vilka aktiviteter de arrangerar, varför de gör det och hur de ser på sitt bidrag till IOGT-NTO:s övergripande mål.

I IOGT-NTO:s lokal på Klara Södra Kyrkogata mitt i centrala Stockholm träffas föreningen 14:e juni varje tisdag. På mötesbordet samsas bröd, ost och smör med pappershögar innehållandes dagordning och höstens program. Medlemmarna droppar in en efter en. De blir inte så många just i dag, de flesta är bortresta.

Föreningen 14:e juni är en otypisk IOGT-NTO:förening med tanke på att de träffas varje vecka. Men en typisk förening i det hänseendet att man mest ägnar sig åt interna aktiviteter. På programmet står allt från chokladprovning, museibesök, och föreläsningar till frågetävlingen Pumpen. Två gånger per år hålls ett traditionellt föreningsmöte där det bland annat beslutas om just vilka aktiviteter som komma skall.

– Vi utgår från oss själva och det vi vill. Man ska göra möten som man själv vill gå på. Är det inte ett lockande program så kommer man inte, säger Eva Åhlström, en av medlemmarna i föreningen.

– Det finns alltid alkoholpolitik med genom att vi bjuder in folk som pratar om sådana frågor. Men det är mest internt för medlemmar. Det är inte så att vi ringer upp politiker och ber dem skriva under på en Vit Jul till exempel, säger Birgitta Olli som också är medlem.

De alkoholpolitiska opinionsbildande aktiviteterna står oftast distriktet för förklarar de. Distriktet gör stora arrangemang under Folknykterhetens vecka, Vit Jul och så vidare.

– Vi skulle aldrig komma på idén att göra egna saker när distriktet gör storsatsningar. Då försöker vi hjälpa till där istället, säger Eva Åhlström.

14:e juni har ungefär 200 medlemmar. Den innersta kretsen, de aktiva är runt tio personer. Som mest brukar de vara runt 25 på sina träffar. Nya medlemmar tillkommer inte så ofta. De få gånger det händer är det förbundet som har värvat och skickar en lista till föreningen med namn på de som värvats till 14:e juni.

– Vi har försökt att skicka ut brev till de nya medlemmarna och bjuda in dem men det kommer inte så många, säger Birgitta Olli.

Alla runt bordet är dock överens om att föreningen fyller sin funktion och bidrar till IOGT-NTO:s mål bara genom att finnas, träffas och ha trevligt.

– Det behövs också men om alla föreningar bara gör det blir det ingen framgång, säger Eva Åhlström.

– Det blir en trevlig kamratskap för de som är med men det kan bli svårt för den som är ny att komma in, säger Birgitta Olli.

På Studenthemmet Arken i Uppsala huserar den korsade IOGT-NTO och UNF-föreningen Trots allt som riktar sig till studenter i Uppsala. Föreningen sticker ut – inte bara för att det är en gemensam förening för de cirka 50 UNF:are och 100 IOGT-NTO:are som är medlemmar – utan också för att föreningen ofta gör aktiviteter som är utåtriktade.

De arrangerar nyktra fester, öppna för alla. De är med vid den första studentträffen inför en ny termin och bjuder in och informerar om föreningens verksamhet. Under Folknykterhetens vecka kör de spaceball och klättervägg på stan samtidigt som de bjuder på alkoholfria drinkar och informerar om IOGT-NTO.

– Vi försöker uppmärksamma och göra saker runt stora händelser som exempelvis Valborg, säger Niklas Christersson som är ordförande i Trots allt.

Närmast ska de testa studentnationernas alkoholfria utbud och under hösten är det storsatsning på medlemsvärvning bland studenterna som gäller. Men Trots allt har också allt från chokladprovning, och spelkvällar till fikaträffar inplanerat.

– Vi brukar köra en brainstorming i början på terminen. Vi har många olika viljor i föreningen. Vissa är väldigt alkoholpolitiska och opinionsbildande medan vissa vill vara här och spela spel. Sedan försöker vi göra ett program som passar alla, säger Mi Larsson som är medlem i föreningen.

Det är alltså de olika individernas viljor som avgör vilken typ av arrangemang som blir av. IOGT-NTO:s mål- och verksamhetsinriktning är inte heller här ledstjärnan som styr föreningens aktiviteter.

– Jag tycker att det är föreningarna som ska uppfylla målen. Det går inte att bygga en folkrörelse uppifrån och ner, den måste byggas nedifrån och upp, säger Mi Larsson.

– Det är viktigt att enskilda medlemmar inte bara träffar andra medlemmar utan att de träffar folk utanför rörelsen också. Men det behöver inte vara allt eller inget. Om alla bara hade ambitionen att göra någonting, säger Martin Kjellin som också är medlem i föreningen.

Men trots att Trots allt är bra på att själva arrangera utåtriktade aktiviteter är de alla överens om att även de föreningar som endast har interna aktiviteter också bidrar till att uppfylla IOGT-NTO:s mål.

– Bara genom att finnas till bygger man en motpol till alkoholkulturen i samhället. Jag tycker att allt kan vara rätt, säger Niklas Christersson.

***

Vad tycker du? Diskutera i vårt forum!

***

Läs också:
Andrine Winther: ”Det går inte bara att sitta och vara nykter i sin förening”
Jan Linde: ”En synlig skylt är viktigare än alkoholpolitiska aktiviteter”

Mer från Accent