Gemenskap

”I nyktra sammanhang blir alkohol en ickefråga”

Ett av IOGT-NTO:s prioriterade områden är nykter gemenskap. Beroende på vem man frågar får man olika svar på vad det innebär. Klart är att den nyktra gemenskapen är viktig för många medlemmar.

Nästan 1 av 5 (18 procent) av IOGT-NTO:s medlemmar tycker att organisationens allra viktigaste uppgift är att erbjuda det som kallas ”nykter gemenskap”. Det visade en telefonundersökning som gjordes av Bring, på uppdrag av Accent, 2016.

För många medlemmar som har haft ett alkoholberoende är nykter gemenskap synonymt med kamratstödsverksamhet. Men för andra som är med i IOGT-NTO av andra anledningar betyder nykter gemenskap kanske främst att få vara delaktig i en samvaro där man blir sedd, lyssnad på och bekräftad.

Just så är det för Lina Magnusson, numera ledamot i IOGT-NTOs förbundsstyrelse och före detta verksamhetsutvecklare i sociala frågor. Hon blev medlem för att få vara en del av det sammanhang som den nyktra gemenskapen utgör och allt roligt som försiggår där.

– Alla vi medlemmar är ju med i den nyktra gemenskapen på olika sätt. Några finner nykter gemenskap i ett kamratstöd, andra i språkcaféer eller annan verksamhet med spridda aktiviteter. Poängen är att vi gör saker tillsammans och att vi inom ramen för den nyktra gemenskapen kan känna oss trygga med att det inte bjuds på någon alkohol, säger hon.

– Faktum är att jag pratar mycket mindre om alkohol i den nyktra gemenskapen än i andra sammanhang. Alkoholnormen får stå tillbaka och alkoholen blir en icke-fråga.

Vår nyktra gemenskap väcker engagemang och drömmar.

Lina Magnusson tycker dock att det är viktigt att IOGT-NTO förtydligar kamratstödet, både externt och internt, så att människor får kännedom om att nykterhetsrörelsen inte bara sysslar med alkoholpolitik utan även – i högsta grad – med socialpolitik. Sedan 1980-talet har kamratstödet vuxit och är i dag en viktig verksamhet som finns på de flesta orter där IOGT-NTO verkar.

– Det viktigaste med den nyktra gemenskapen är att den ger signalen att ”du är inte ensam, vi är många”. Den gör också IOGT-NTO till en välkomnande och mänsklig organisation av kött och blod. Annars skulle vi bara vara en alkoholpolitisk lobbyorganisation, säger Lina Magnusson.

Att medlemmar gärna vill läsa om nykter gemenskap och nyktra mötesplatser tror hon beror på att det stärker IOGT-NTO både inåt och utåt.

– Vi erbjuder någonting till människor som har haft det tufft, vi stöttar och stärker varandra. Utåt visar vi upp en verksamhet som påverkar samhället i det lilla. Det finns en igenkänningsfaktor som är viktig. Vår nyktra gemenskap väcker engagemang och drömmar.

Att hitta ett nytt sammanhang och meningsfulla uppgifter är bland de svåraste bitarna för en nykter alkoholist.

Olle Carlsson. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Den nyktra gemenskapen är också ett bra verktyg för att motarbeta människors ensamhet. Kyrkoherden Olle Carlsson, som själv har ett mångårigt alkoholberoende bakom sig, menar att svenskarna är världens ensammaste folk.

– Vi längtar efter gemenskap och meningsfulla relationer. Men som alkoholist kan det vara svårt att ha goda relationer. Man har en gemenskap i drickandet, men när man tar sig ur det återstår ofta en ensam tillvaro, om man inte har ett bra nätverk. Därför är det avgörande att hitta en ny tillhörighet där man känner sig trygg och sedd, säger han.

Själv fann han en terapeutisk gemenskap i Anonyma alkoholister, AA, för 22 år sedan. Han insåg att det var omöjligt att förbli nykter tillsammans med sitt gamla umgänge. Känslan av utanförskap växte när han inte längre hade sina kompisar.

– Att hitta ett nytt sammanhang och meningsfulla uppgifter är bland de svåraste bitarna för en nykter alkoholist. Svårt men absolut nödvändigt, säger han, och berättar att han redan innan nykterheten arbetade som präst, och att kyrkan blev hans räddning.

1997 tog han initiativet till Allhelgonamässan i Katarina församling, som kom att bli Sveriges mest välbesökta gudstjänst. Våren 2009 utnämndes han till kyrkoherde i Katarina församling. Han tog initiativ till nya Katarinamässan som nu är Svenska kyrkans mest välbesökta huvudgudstjänst.

– Jag behövde detta sammanhang och denna gemenskap lika mycket som den behövde mig. I dag är den här kyrkan som ett enda stort självhjälpsmöte. Nyktert självklart, men det är inget som vi ens pratar om. Det bara är så, sägen han.

Olle Carlsson understryker vikten av att efter en tid som nykter sträcka sig bortom arbetet med de egna alkoholproblemen och fokusera på annat.

– Man är ju så mycket mer än sitt missbruk. Därför är det viktigt att försöka hitta aktiviteter som känns meningsfulla tillsammans med andra. Då klarar man sig, oavsett om man har en bakgrund med missbruk eller bara känner sig ensam, säger Olle Carlsson.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent