Cannabis

Cannabiskurs på Tollare i höst

Nu satsar Tollare folkhögskola på en cannabisutbildning. Kursen, som huvudsakligen bedrivs på distans, riktar sig till dem som arbetar med ungdomar.

Det är första gången IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare erbjuder en utbildning som enbart handlar om cannabis – och som tar upp allt från effekter och skadeverkningar av cannabis och spice, aktuell forskning, argumenten i legaliseringsfrågan, medicinsk marijuana, till vilka insatser samhället (skola, socialtjänst, polis, fritidsverksamheter med flera) kan göra, och hur man kan samtala med ungdomar och föräldrar om cannabis.

– Vi har tagit upp de här frågorna i många olika utbildningar under åren. Att vi gör det samlat i den här utbildningen just nu beror på att det är ett stort fokus på cannabisfrågan, och att det finns behov bland alla som jobbar med ungdomar. Det känns självklart för oss att göra detta, säger Staffan Hübinette, lärare i socialpedagogik och drogprevention, och rådgivare i drogpolicyfrågor för gymnasieskolan inom ramen för projektet Narkotikafri skola.

Staffan Hübinette leder utbildningen, som pågår på halvfart under hösten, tillsammans med Pia Bodén från Maria Ungdom i Stockholm. Han pekar på den kraftiga attitydförändring som skett under senare år, och som påverkats av utvecklingen i USA.

– Cannabisbruk har blivit mer öppet och accepterat, vilket är ett resultat av den internationella debatten, inte minst när det gäller den medicinska marijuanan. Man tror att det är en ofarlig drog som botar i stort sett allting, och som också förhöjer stämningen på festen, säger han.

Han befarar ett ökat riskbruk i Sverige.

– Vi ser att den restriktiva svenska modellen utmanas med krav på liberalisering, och det är bakgrunden till att vi gör den här utbildningen. Vi vänder oss till dem som arbetar med ungdomar i olika sammanhang så att de ska klara av att möta ungdomarna.

Mer från Accent