UNF

Bäst fritid för unga i Ludvika

Ludvika är bästa kommun i UNF:s kommunrankning, men generellt har kommunerna blivit sämre på att tillhandahålla en bra fritid för unga. Hela 105 kommuner får underkänt.

Varje år sedan 2012 har Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, rankat Sveriges kommuner efter hur mycket de satsar på att unga ska få möjlighet till en bra fritid.

– Från början hade vi fokus på bra uteliv, men nu ser vi mer till meningsfull fritid, säger Anneli Bylund, ledamot i UNF:s förbundsstyrelse och en av dem som jobbat med rapporten.

Möjligheten för unga att påverka, utbudet av föreningsliv och fritidsgårdar liksom deras öppettider, tillsyn på storhelger är sådant som UNF tittar på enligt Isabelle Benfalk, ordförande i UNF.

I årets undersökning har genomsnittspoängen sjunkit och hela 105 kommuner får underkänt. Det är stor skillnad jämfört med förra året då 87 kommuner fick underkänt.

Isabelle Benfalk är bekymrad över att resultatet försämras.

– Möjligheten för unga att ha inflytande över sin egen fritid har minskat. Det är oroväckande, säger hon.

Trots det försämrade resultatet är kommunerna själva nöjda med sina insatser, 83 procent tycker att de gör ett bra jobb.

– Det är anmärkningsvärt, men kan hänga ihop med att ungas minskade möjlighet att påverka. Om inte kommunen möter ungdomarna vet de kanske inte vad de gör dåligt, säger hon.

Mer från Accent