I rörelse

Alkoholfritt på Fryshusets kvinnomässa den 8 mars

På lördag, den 8 mars, är det Internationella kvinnodagen. Det firas bland annat på Fryshuset i Stockholm med seminarier och mingel tillsammans med ett stort antal organisationer, däribland IOGT-NTO rörelsens internationella arbete. De har genomdrivit att dagen blir alkoholfri, som en solidaritetshanding med de kvinnor som drabbas av alkoholrelaterat våld.

På internationella kvinnodagen, den 8 mars, deltar IOGT-NTO rörelsens internationella arbete på en kvinnomässa på Fryshuset i Stockholm. Mässan arrangeras av Åttondemarsnätverket med UN Women nationell kommitté Sverige som samordnare. Åttondemarsnätverket består av ett 90-tal medlemsorganisationer.

– Det är tredje året vi medverkar och temat för i år är att vi nu vill se resultat efter alla år av pratande om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Nu är det dags för handling och upp till bevis, både i Sverige och globalt, säger Per-Åke Andersson, ansvarig för programmet Alkohol som utvecklingshinder.

Han berättar att IOGT-NTO rörelsen är en av ett drygt 30-tal organisationer i det UN Women-ledda nätverket som arrangerar dagen på Fryshuset. UN Womens uppdrag är att sprida och göra verklighet av FNs kvinnokonvention.

– Vårt bidrag till nätverket är bland annat att upplysa och informera om alkoholens roll i våldet mot kvinnor. Därför kändes det självklart och rätt att föreslå att mässan blir helt alkoholfri, vilket Margareta Winberg, generalsekreterare för UN Women i Sverige, har hörsammat. Det känns självklart med tanke på alkoholens roll när det gäller kvinnovåld. Alkoholfritt blir en solidaritetshandling den 8 mars, säger Per-Åke Andersson.

Det blir Föreningen Fruktdrycker som kommer att bjuda på olika alkoholfria drycker, främst under kvällens mingel.

IOGT International kommer, i likhet med övriga deltagande organisationer, att ha ett bokbord på mässan och den europeiska nykterhetsorganisationen Active kommer att hålla i ett seminarium om kvinnors rättigheter.

Kvinnomässan på Fryhuset är öppen för alla intresserade mellan klockan 12 och 20. Det är gratis inträde.

Mer från Accent