Jubileum

80 år av kvinnligt samarbete

"Vi fortsätter nog att vara en stark röst för kvinnor i 80 år till". Det tror KSAN:s ordförande Susanne Hedman Jensen.

KSAN:s viktigaste insats är att ha lyft kvinnornas perspektiv. Det anser organisationens ordförande Susanne Hedman Jensen.

– Det hade man tappat bort helt i missbruks- och beroendefrågorna innan KSAN började lyfta det. Det är viktigt att få fram kvinno- och barnperspektivet i de sammanhangen, säger hon.

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN, bildades på Tollare folkhögskola 1943 vid en konferens anordnad av Sveriges nykterhetssällskaps representantförsamling, SNR. Då kallades organisationen Tollarekommittén, men även om namnet bytts vid ett par tillfällen sedan dess så lever organisationen vidare.

I andra frågor har organisationen haft mer direkt påverkan.

– Jag skulle nog säga att det är KSAN:s förtjänst att mödravården tar upp alkohol med blivande mammor. Det var från början ett projekt som KSAN drev tillsammans med Barnmorskeförbundet. Många mödrar och barn kan ha besparats lidande tack vare den insatsen.

KSAN har i dag 31 medlemsorganisationer. 

– Det är en blandning av politiska partiers kvinnoförbund, Barnmorskeförbundet, Sveriges kvinnliga läkares förening, Svenska sjuksköterskeföreningen, Riksförbundet för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, IOGT-NTO, Unizon, Utan skyddsnät, MHF:s damklubbsråd, och många fler. Det gör oss väldigt relevanta att ha beslutsfattare, professionen och de drabbade representerade. 

Samarbetet mellan de olika organisationerna är väldigt viktigt för KSAN säger Susanne Hedman Jensen.

– Vi har en bred kompetens hos våra medlemsorganisationer. Här finns människor som verkligen vet hur det är och hur det fungerar. Det gör att vi kan fånga upp viktiga frågor i ett tidigt skede. Det är vår styrka.

Ett projekt som är aktuellt för närvarande är Hälsoskolan.

– Det är ett projekt vi har tillsammans med organisationen Sveriges invandrare mot narkotika, SIMON, och 1,6 och 2,6 miljonersklubben. Där möter vi kvinnor från andra kulturer. Olika yrkesgrupper kommer dit och berättar om sitt arbete och hur det fungerar i Sverige. De får möta en jurist, en polis, barnmorskor, och representanter för civilsamhället. 

Årets mottagare av KSAN:s Fjärilspris, Solvig Ekblad, har utarbetat en metodbok för träffarna.

– Hela metoden bygger på hennes forskning. Vi koordinerar och fungerar som brobyggaren mellan de olika organisationerna och personerna. Det är ett unikt samarbete och vi skapar mötesplatsen.

En annan viktig uppgift för KSAN är att påverka beslut.

– Vi sitter i Statens institutionsstyrelses brukarråd och i Socialstyrelsens råd för missbruk och beroendefrågor. Vi svarar på remisser och bevakar att kvinnoperspektivet finns med. Vi försöker lyfta frågan och vara en röstbärare för kvinnor i olika sammanhang, även på den internationella arenan. KSAN ingår i många samarbeten och nätverk internationellt och KSAN har ofta fått vara expertorganisation.

Vad är planen för de kommande 80 åren?

– Vi skulle vilja ha en värld fri från droger, men jag tror tyvärr att vi kommer att behövas även om 80 år. Vi vill förändra strukturer och bryta tabun så att man vågar prata om frågorna och få genomslag för att det inte är individens ansvar utan att det är en samhällsfråga. Vi vill också att man ska våga lyfta frågan och göra det utan att skuldbelägga kvinnan och att hon ska få rätt hjälp, anpassad för kvinnor. 

Men än är målet långt ifrån nått.

– Jag tänker att vi nog fortsätter att vara en stark röstbärare för kvinnor, en samlingsplats, och en röst för de svaga. Äldre kvinnors hälsa och unga flickors mående är viktiga frågor för oss framöver. Reklam riktad mot kvinnor är något vi oroas över. Det är såväl tobak, som alkohol, narkotika och läkemedel som marknadsförs särskilt mot kvinnor. 

Själva födelsedagen kommer att firas med en konferens någon gång i höst, troligen i oktober.

Mer från Accent