Junis

Över 50 Junisläger i sommar

Minst 54 Junisläger över hela landet arrangeras under sommarlovet. Men det kan bli ännu fler. "Lägren fyller en viktig funktion", säger Viktoria Carlsén på Junis.

Viktoria Carlsén, ansvarig för lägerverksamheten på IOGT-NTO:s Juniorförbund, Junis, är nöjd med att det blir så många läger och att det blir så olika typer av läger.

– Vi ser att dagläger blir allt vanligare. Exempelvis teaterkollo där man träffas varje dag måndag till fredag och skapar en egen teaterpjäs. Dagläger är populärt, eftersom inte alla barn vill övernatta. Dessutom är det billigare, säger Viktoria Carlsén.

Junis lägerverksamhet är en stark tradition som har mer än 40 år på nacken. Exempelvis kojbyggarlägret i Öjebyn har funnits i över 40 år. Totalt brukar distrikten och föreningarna arrangera bortåt 70 läger varje sommar och förra året deltog 1500 barn i någon lägeraktivitet. Lägren är så populära att det ofta bli en väntelista.

– Junislägren fyller en viktig funktion och ger många barn möjlighet till en bra aktivitet under sommarlovet. Alla reser inte bort och behöver ha något kul att göra. Andra kan behöva komma hemifrån och vara med bra, trygga ledare. Junislägren ger minnen för livet och så har man något att berätta när man kommer tillbaka till skolan, säger Viktoria Carlsén och tillägger att lägren också är ett bra sätt att fylla nykterhetsrörelsens lokaler under sommaren.

I år ges dessutom en Junisledare från ett distrikt möjlighet att medverka på ett läger som trainee. Det innebär att hen får vara med på plats för att lära sig allt om hur man skapar och genomför ett bra läger.

För den som vill arrangera ett läger finns fortfarande pengar att söka från Junis. Hittills har man betalat ut 50 000 kronor.

Mer från Accent