Cannabis

Visir tar fajten mot cannabis

Riksförbundet Visir, som opinionsbildar för ett tobaksfritt samhälle, utvidgar nu sitt arbete till att även omfatta cannabis.

Vid sitt senaste årsmöte beslutade riksförbundet Vi som inte röker, Visir, att ändra stadgarna till att arbeta även mot cannabisrelaterade produkter.

– Det är en viktig konsekvens, då rökande av tobak anses minska motståndet mot att röka cannabis, och andelen unga som uppfattar cannabisbruk som riskfyllt har halverats. Detta kan i sin tur kan vara en ingång till grövre missbruk, säger Gudrun Brunegård, Visirs förbundsstyrelse, till Östra Småland.

Visir har sedan bildandet 1974 bidragit med fakta och opinionsbildning för rökfrihet och tobaksfria miljöer.

Mer från Accent