Narkotika

Beroende på recept

Förskrivningen av smärtstillande läkemedel fördubblades i USA mellan 1999 och 2011. Det har lett till en lavinartad ökning av opiatberoende och överdoser. Bakom ökningen ligger en aggressiv marknadsföring och starka lobbygrupper.

Amerikanska folkhälsomyndigheter oroas över det snabbt växande problemet med sjukdom och död orsakad av smärtstillande läkemedel som innehåller opiater. På tolv år har förskrivningen av läkemedlen fördubblats. Det skriver amerikanska forskare i en artikel publicerad i Annual Reviews.

De ansträngningar som hittills gjorts för att komma tillrätta med problemet har riktat in sig på att minska icke-medicinsk användning och förbisett de problem som uppkommit av förskrivna läkemedel. Överförskrivning av opiater har lett till en kraftig ökning av opiatberoende, vilket i sin tur lett till ökad användning av heroin och fler överdoser.

Under samma tid som förskrivningen ökade kraftigt fyrdubblades antalet överdoser. Enligt USA:s centrum för sjukdomskontroll och prevention har användningen av opiatläkemedlen lett till ”den värsta överdosepidemin i USA:s historia”. Överdoserna står nu bland de fem i topp på centrets lista över folkhälsoutmaningar.

Överdoserna är dock inte det enda problemet med den ökade användningen. Den har också lett till att fler patienter tvingas uppsöka akutmottagningar och till avgiftning av nyfödda på neonatalavdelningarna.

Antalet som sökt hjälp för opiatberoende har ökat med 900 procent mellan 1997 och 2011.

Opiater är kraftigt beroendeframkallande på grund av de euforiska effekter de framkallar. Försöker man sluta ta drogen efter långvarigt bruk leder det till depression. Kroniskt bruk resulterar i förändringar i hjärnan som påverkar impulskontrollen, motivationen och belöningssystemet.

Enligt en undersökning har fyra av fem amerikanska heroinister börjat sin drogkarriär med smärtstillande preparat. Anledningen till att de går över till heroin är att det är billigare på svarta marknaden.

Det är inte första gången i historien som läkemedel orsakat opiatberoende. Så var det redan när morfinet kom på 1800-talet. Då ledde förskrivningen till att många patienter, och många läkare, blev beroende.

Till den tidens försvar kan sägas att man inte kände till morfinets beroendeframkallande egenskaper och att man inte hade mycket annat att ta till mot kronisk smärta. Mot slutet av 1800-talet nåddes en topp. Därefter blev läkarna betydligt mer restriktiva med förskrivning.  Då hade nyutexaminerade läkare fått bättre utbildning och hade större förståelse för hur beroende utvecklas. Dessutom hade kunskapen om smärta ökat och fler läkemedel tagits fram.

År 1986 publicerades en uppsats som beskrev behandlingen av 38 smärtpatienter. Slutsatsen var att opiater kunde förskrivas för långtidsbruk på ett säkert sätt. Trots det låga vetenskapliga värdet fick innehållet stor spridning och citerades ofta för att stödja ett ökat bruk av opiater mot kronisk smärta. Opiatförskrivningen började öka och accelererade kraftigt från mitten av 1990-talet då läkemedlet OxyContin lanserades.

Enligt artikeln i Annual Review finansierade läkemedelsproducenten Purdue Pharma studier och genomförde kampanjer till stöd för långtidsanvändning av opiatläkemedel.

Som en del i kampanjerna stöttade företaget såväl smärtpatienternas intresseorganisationer som smärtläkarnas och en rad andra organisationer ekonomiskt. Organisationerna genomförde sedan aggressiva lobbyinsatser för att smärtpatienter skulle diagnostiseras och få rätt vård, särskilt opiatläkemedel. Man hävdade att risken för tolerans och beroende var låg.

För att få läkarna att komma över sin ”opiatfobi” inför introduktionen av OxyContin reste representanter för läkemedelsbolaget, enligt Annual Review, ut och föreläste om att medicinare blandat ihop beroende med fysiskt tillvänjning, vilket enligt dem var ointressant för vården.

De senaste årens ökade förskrivning sker inte bara till kroniska smärtpatienter, även på akutmottagningar och till inlagda patienter har förskrivningen ökat kraftigt. En studie visar att över hälften av alla patienter som läggs in på sjukhus för annat än kirurgiska ingrepp får opiater, ofta i höga doser.

Opiatproblem framställs ofta som icke-medicinsk användning av opiater bland unga. I linje med den uppfattningen har åtgärder vidtagits för att minska det icke-medicinska bruket samtidigt som man bibehåller förskrivningen till smärtpatienter.

Åtgärderna missar på det sättet målet. De flesta som dör i överdos är mellan 45 och 54 år och den grupp där överdoserna ökar snabbast är mellan 55 och 64, en åldersgrupp som ofta får smärtstillande medel utskrivna.

Det verkar också som om överdoser är vanligare bland äldre patienter som fått opiater förskrivna på lagligt sätt än bland unga som använder opiater icke-medicinskt. Enligt forskarna visar en studie att av 254 ofrivilliga överdoser hade 92 procent fått opiater på recept för kronisk smärta.

Medelålderskvinnor och äldre söker oftare vård för smärta. De är också de grupper som ökat mest bland patienter som söker vård för opiatberoende.

Forskarna uppmanar läkare att vara mer restriktiva med förskrivning, både med tanke på patientens hälsa och för att minska riskerna för läckage.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer