Metadon

Underhållsbehandling med opiater kan skydda mot HIV

HIV-smitta kan förebyggas om sprutnarkomaner behandlas med metadon, det visar en ny metastudie publicerad i British Medical Journal.

Den som injicerar narkotika löper stor risk att smittas av HIV och andra blodsmittor. Resultaten av en ny studie bekräftar tidigare rön som säger att metadonbehandling av opiatmissbrukare är ett effektivt sätt att förebygga smittspridning. Studien visar att risken minskar med 54 procent.

De goda resultaten beror sannolikt på att antalet tillfällen då en person delar sprutor med någon annan minskar. Den som redan är smittad med HIV svarar bättre på anti-AIDS-behandling om de samtidigt behandlas med metadon. Det minskar i sin tur också risken att de för smittan vidare.

Studien är en metastudie där forskarna har gått igenom 15 tidigare gjorda studier. Forskarna påpekar dock själva att ingen av studierna är en slumpstudie, där patienter lottas till olika behandlingstyper. Det finns alltså en risk att urvalet är snedfördelat. Det skulle till exempel kunna vara så att patienter som är mer motiverade att ändra sitt beteende också har sökt sig till behandlingen och bidrar till det goda resultatet.

Läs mer i Brittish Medical Journal och Drug and Alcohol Findings.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer